Hyppää sisältöön

TEM: Valtiontukien ilmoittamisesta Euroopan komissiolle

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 27.2.2019 14.52
Tiedote

Sote-uudistusta koskevassa julkisessa keskustelussa on ollut epäselvyyttä valtiontukien eri ilmoitustavoista. TEM toteaa osaltaan, että oikeusvarmuusilmoituksen tekeminen ei aiheuta estettä ilmoituksen kohteena olevan järjestelyn täytäntöönpanolle.

Työ- ja elinkeinoministeriöllä on Suomessa EU:n valtiontukisääntelyyn liittyvissä asioissa neuvoa-antava ja koordinoivassa rooli. Ministeriö toimii muun muassa yhteystahona Suomen ja Euroopan komission välisissä valtiontukimenettelyissä. Ministeriön välityksellä toimitetaan Euroopan komissiolle esimerkiksi kaikki Suomea koskevat valtiontuki-ilmoitukset.

EU:n valtiontukivalvonnan perusperiaate on, että jäsenvaltioiden tulee tehdä komissiolle valtiontuki-ilmoitus (ns. notifikaatio) tilanteessa, jossa suunniteltu tukijärjestely selvästi täyttää EU:n perussopimuksessa määritellyt valtiontuen kriteerit (SEUT 108 artiklan 3 kohta). Tällaisissa tilanteissa jäsenvaltio ei saa laittaa tukijärjestelyä täytäntöön ennen komission ennakkohyväksyntää (täytäntöönpanokielto eli ns. stand-still-velvollisuus).

Osana valtiontukioikeudellista arviointia jäsenvaltiolla on myös epäselvissä tilanteissa oikeus tehdä Euroopan komissiolle oikeusvarmuusilmoitus sen selvittämiseksi, täyttääkö järjestelmä EU:n perussopimuksen valtiontuen tunnusmerkit. Esimerkiksi sote-uudistuksen osalta on päätetty tehdä oikeusvarmuusilmoitus ja näin saattaa asia komission käsiteltäväksi.

Oikeusvarmuusilmoitukseen pätevät pääsääntöisesti samat menettelysäännöt kuin valtiontukien ilmoitusmenettelyyn yleensä. Molemmat ovat tapoja, joilla asia voidaan saattaa komission tutkittavaksi. Vain syyt menettelyn aloittamiseen poikkeavat. Tavanomaisessa valtiontukien ilmoitusmenettelyssä komissiolta haetaan nimenomainen hyväksyntä tuelle, jonka jo katsotaan täyttävän EU-oikeuden valtiontuen tunnusmerkit. Oikeusvarmuusilmoitukseen ryhdytään puolestaan oikeudellisen epävarmuuden poistamiseksi. Molemmat menettelyt voivat olla pitkäkestoisia, ja edellyttävät monivaiheista vuoropuhelua komission kanssa.          

Oikeusvarmuusilmoitusta koskeva menettely poikkeaa tavanomaisesta ilmoitusmenettelystä kuitenkin siinä, että oikeusvarmuusilmoituksen tekeminen ei aiheuta estettä suunnitellun toimenpiteen täytäntöönpanolle. Käytännössä jäsenvaltio voi laittaa ilmoituksen kohteena olevan järjestelmän täytäntöön jäämättä odottamaan komission hyväksyntää.

Lisätietoja maakunta- ja sote-uudistuksen kokonaisuudesta:

Projektijohtaja, alivaltiosihteeri Päivi Nerg, VM, p. 02955 30149, [email protected]

Osastopäällikkö, ylijohtaja Kirsi Varhila, STM, p. 02951 63338, [email protected]

Lisätietoja yleisesti valtiontuen ilmoitusmenettelytavoista:

Olli Hyvärinen, kaupallinen neuvos, TEM, p. 02950 47026, [email protected]

alueuudistus-arkisto sote-uudistus
 
Sivun alkuun