Toimialojen vähähiilisyystiekarttojen päivittäminen alkanut

1.12.2023 8.51
TEM
Työ- ja elinkeinoministeriö on käynnistänyt yhdessä toimialojen kanssa vähähiilisyystiekarttojen päivitystyön. Viime hallituskaudella 13 toimialaa laati omat tiekarttansa, jotka kuvaavat eri toimialojen polkuja kohti vähähiilisyyttä. Toimialalähtöinen toteutus auttaa varmistamaan, että tiekartat ovat sellaisia, jotka alan yritykset kokevat omikseen ja joihin ne voivat aidosti sitoutua.

Pohjoismailla samanlaisia haasteita työmarkkinoilla – ministerit keskustelevat Reykjavikissa yhteistyön tiivistämisestä

30.11.2023 10.39
TEM
Pohjoismaiden työllisyydestä vastaavat ministerit kokoontuvat 30.11.–1.12.2023 Reykjavikissa. Ministerit keskustelevat yhteistyön tiivistämisestä vihreän, kilpailukykyisen ja sosiaalisesti kestävän Pohjolan puolesta. Suomea kokouksessa edustaa työministeri Arto Satonen.

Jäsenmaat hyväksyivät neuvottelutuloksen EU:n kriittisten raaka-aineiden aloitteesta

29.11.2023 15.12
TEM
Kaivos
Kaivos
Euroopan unionin jäsenmaiden edustajat (Coreper I) hyväksyivät 29.11.2023 ns. kolmikantaneuvotteluissa saavutetun neuvottelutuloksen EU:n kriittisten raaka-aineiden aloitteesta. Neuvoston ja parlamentin on vielä molempien virallisesti hyväksyttävä neuvottelutulos.

Toimialaraportti: Toimintaympäristön ja kuluttajatarpeiden muutokset vauhdittavat elintarvikealan uudistumista

29.11.2023 11.06
TEM
ostoskori
Ostoskori
Elintarvikealan yritykset ovat kasvuhakuisia ja hakevat uudistumista monin eri tavoin. Kasvu kotimaan markkinoilla on vähäistä. Inflaatio on nakertanut kuluttajien ostovoimaa ja näkyy hintatietoisuutena. Vienti korostuu ruokajärjestelmän yhtenä kasvumahdollisuutena. Kilpailutilannetta on kiristänyt myös tuonnin kasvu.

Työvoimabarometri: suurin osa Suomesta kärsii kohtaanto-ongelmasta

29.11.2023 9.02
TEM
Uudistettu Työvoimabarometri keskittyy tänä syksynä teknologia- sekä sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialan tulevaisuudennäkymiin. Eniten työvoimapulaa on sote-alalla, jossa tarvitaan erityisesti osaamista ikääntyneiden hoivaan. Teknologia-alan ennakoidaan kääntyvän parempaan ensi kesän jälkeen.

Tutustu myös

Hallituksen työmarkkinauudistukset

Hallituksen työmarkkinauudistukset

Hallitus kehittää Suomen työmarkkinoita joustavampaan suuntaan. Tarkoitus on tukea työllisyyttä, talouskasvua, kilpailukykyä ja tuottavuuden kehitystä. Uudistukset valmistellaan kolmikantaisesti hyödyntäen elinkeinoelämän ja palkansaajien järjestöjen osaamista.

Hallituksen työmarkkina­uudistukset

Hallituksen työperäisen maahanmuuton toimet

Hallituksen työperäisen maahanmuuton toimet

Suomen menestys ja kansainvälinen kilpailukyky perustuvat korkeaan osaamiseen. Työmarkkinoilla on kuitenkin pula osaavasta työvoimasta. Kotimaisten työttömien työnhakijoiden työllistämisen lisäksi tarvitaan työperäistä maahanmuuttoa.

Hallituksen työperäisen maahanmuuton toimet

TE-palvelut 2024 -uudistus

TE-palvelut 2024 -uudistus

TE-palvelujen järjestämisvastuu siirtyy kunnille 1.1.2025. Tavoitteena on palvelurakenne, joka edistää parhaalla mahdollisella tavalla työntekijöiden nopeaa työllistymistä.

TE-palvelut 2024 -uudistuksen verkkosivut

 

Ministeriö

Ministeriö

Ministeriö

Työ- ja elinkeinoministeriö luo edellytyksiä taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävään kasvuun. Se syntyy osaavista ihmisistä laadukkaissa työpaikoissa, tuottavuuden kasvusta sekä kasvavasta työllisyydestä.

Lisätietoa ministeriöstä

Konsernin virastot, yhtiöt ja rahastot

Konsernin virastot, yhtiöt ja rahastot

TEM-konserniin kuuluu seitsemän keskusvirastoa, 15 ELY-keskusta, 15 TE-toimistoa, viisi yhtiötä ja kolme rahastoa. Koko hallinnonalalla on henkilöstöä noin 8 000.

Lisätietoa konsernista

Ministerit

Arto Satonen
Arto Satonen
Työministeri
Wille Rydman
Wille Rydman
Elinkeinoministeri
Kai Mykkänen
Kai Mykkänen
Ympäristö- ja ilmastoministeri
Mari Rantanen
Mari Rantanen
Sisäministeri
Anna-Kaisa Ikonen
Anna-Kaisa Ikonen
Kunta- ja alueministeri