TEM käynnistää strategian ja toimintaohjelman harmaan talouden torjumiseksi

17.5.2024 11.54
TEM
Kuvassa näkyvät rakennustyöntekijän askelet tämän harppoessa huomiohaalareissa työmaalla.
Työ- ja elinkeinoministeriö on asettanut poikkihallinnollisen valmisteluryhmän, jonka tehtävä on päivittää harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnan strategia ja toimenpideohjelma. Päivitys tehdään työministeri Arto Satosen johdolla ja työ- ja elinkeinoministeriön koordinoimana vuoden 2024 aikana.

Työrauhalainsäädännön muutokset voimaan 18. toukokuuta

16.5.2024 11.45
TEM
Valtioneuvosto esittää, että tasavallan presidentti vahvistaa työrauhalainsäädännön muutokset presidentin esittelyssä 17.5.2024. Muutokset tulisivat voimaan 18.5.2024.

Jatkossa ulkomaisten luonnonmarjanpoimijoiden pääväylä Suomeen on työsuhteinen kausityö

15.5.2024 11.40
TEM
Työllisyyden ja yrittäjyyden ministerityöryhmä linjasi kokouksessaan 15.5.2024 kausityölain ja -asetuksen muutosten valmistelusta niin, että jatkossa pääväylä luonnonmarjanpoimintaan olisi työsuhteinen kausityö. Tavoitteena on saada muutokset voimaan satokaudelle 2025.

Työmarkkinaennuste: käännettä parempaan voidaan odottaa vuoden 2024 loppupuolella

15.5.2024 10.01
TEM
Kuvassa on graafinen esitys työllisyys- ja työttömyysasteista ikäryhmittäin ja aikasarjana.
Kevään lyhyen aikavälin työmarkkinaennusteen mukaan työttömyyden kasvun huippu alkaa olla takanapäin. Pitkäaikaistyöttömyyden ennustetaan kasvavan vielä koko kuluvan vuoden ajan.

Liiketoimintakieltolain muutokset lausuntokierrokselle

8.5.2024 10.01
TEM
Kuvassa on iPad ja kädet.
Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoja esitysluonnoksesta liiketoimintakieltolain ja kaupparekisterilain muuttamisesta. Lausuntoja voi antaa 18.6.2024 saakka.

Tutustu myös

TE-palvelut 2024 -uudistus

TE-palvelut 2024 -uudistus

TE-palvelujen järjestämisvastuu siirtyy kunnille 1.1.2025. Tavoitteena on palvelurakenne, joka edistää parhaalla mahdollisella tavalla työntekijöiden nopeaa työllistymistä.

TE-palvelut 2024 -uudistuksen verkkosivut

 

Yritystukien tietopalvelu

Yritystukien tietopalvelu

Yritystukien julkinen tietopalvelu sisältää tiedot myönnetyistä ja maksetuista tuista y-tunnuksittain. Tarkoituksena on tehostaa yritystukien läpinäkyvyyttä ja seurantaa sekä antaa tietoa tukien kohdentumisesta ja kehittymisestä.

Yritystukien tietopalvelu

Suomen kestävän kasvun ohjelma

Suomen kestävän kasvun ohjelma

Suomen kestävän kasvun ohjelma vauhdittaa kilpailukykyä, investointeja, osaamistason nostoa sekä tutkimusta, kehitystä ja innovaatioita. Sivuillemme on koottu tietoa TEM:n hallinnonalan rahoituskohteista mm. yrityksille suunnatuista hauista.

Kestävän kasvun ohjelma TEM:ssä

Ministeriö

Ministeriö

Ministeriö

Työ- ja elinkeinoministeriö luo edellytyksiä taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävään kasvuun. Se syntyy osaavista ihmisistä laadukkaissa työpaikoissa, tuottavuuden kasvusta sekä kasvavasta työllisyydestä.

Lisätietoa ministeriöstä

Konsernin virastot, yhtiöt ja rahastot

Konsernin virastot, yhtiöt ja rahastot

TEM-konserniin kuuluu seitsemän keskusvirastoa, 15 ELY-keskusta, 15 TE-toimistoa, kuusi yhtiötä ja kolme rahastoa. Koko hallinnonalalla on henkilöstöä noin 8 000.

Lisätietoa konsernista

Ministerit

Arto Satonen
Arto Satonen
Työministeri
Wille Rydman
Wille Rydman
Elinkeinoministeri
Kai Mykkänen
Kai Mykkänen
Ympäristö- ja ilmastoministeri
Mari Rantanen
Mari Rantanen
Sisäministeri
Anna-Kaisa Ikonen
Anna-Kaisa Ikonen
Kunta- ja alueministeri