Valtioneuvoston asetus energiaintensiivisen teollisuuden sähköistämistuesta

TEM040:00/2022 Säädösvalmistelu

Marinin hallitus sopi syksyllä 2020 käydyissä budjettineuvotteluissa energiaintensiivisen teollisuuden sähköistämistuen käyttöönotosta. Laki sähköistämistuesta valmistellaan vuosille 2021-2025 ja se valmistellaan päästökaupan valtiontukisuuntaviivojen mukaisena tukena. Valtioneuvoston asetuksella säädettään sähköistämistuen laskentaa, hakemista ja

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero TEM040:00/2022

Asianumerot VN/3707/2022

Asettaja työ- ja elinkeinoministeriö

Tehtäväluokka Asetuksen antaminen

Toimikausi/aikataulu 21.4.2022 – 8.7.2022

Asettamispäivä

Lainvalmistelu

Hallituksen esitys-

Hyväksytty säädös 658/2022

Yhteyshenkilö
Eriika Melkas, Erityisasiantuntija
puh. +358 295 047 134
[email protected]

Yhteyshenkilö
Anna-Maija Sinnemaa, Erityisasiantuntija
puh. +358 295 047 303
[email protected]

Tiivistelmä

Marinin hallitus sopi syksyllä 2020 käydyissä budjettineuvotteluissa energiaintensiivisen teollisuuden sähköistämistuen käyttöönotosta. Laki sähköistämistuesta valmistellaan vuosille 2021-2025 ja se valmistellaan päästökaupan valtiontukisuuntaviivojen mukaisena tukena. Valtioneuvoston asetuksella säädettään sähköistämistuen laskentaa, hakemista ja