Hallituksen esitys laiksi polttoturpeen turvavarastoista ja siihen liittyvä VNA

TEM064:00/2021 Säädösvalmistelu

Laki polttoturpeen turvavarastoista ja sen nojalla annettu VNA uudistettaisiin. Huoltovarmuuskeskus voisi edelleen tehdä sopimuksia turvavarastoinnista polttoturpeen toimittajien kanssa.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero TEM064:00/2021

Asianumerot VN/17538/2021

Asettaja työ- ja elinkeinoministeriö

Tehtäväluokka Hallituksen esityksen valmistelu

Toimikausi/aikataulu 29.6.2021 – 31.5.2022

Asettamispäivä 29.6.2021

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Marin

Strategiset kokonaisuudet Hiilineutraali ja luonnon monimuotoisuuden turvaava Suomi

Tavoite Suomi on hiiineutraali vuonna 2035

Lainvalmistelu

HE laiksi polttoturpeen turvavarastoista
  • 1

    Valmistelussa

    Hyväksytty istuntokauden suunnitelmaan 7.9.2021
  • Ei annettu istuntokaudella

Huoltovarmuuskeskus voisi lämmön huoltovarmuuden turvaamiseksi polttoainemarkkinoiden muutosten ja tuotanto-olosuhteiden vaihteluiden varalta sopia polttoturpeen toimittajan kanssa polttoturpeen turvavaraston perustamisesta ja ylläpitämisestä. Huoltovarmuuskeskus maksaisi turvavarastoinnista vuosittain huoltovarmuusrahaston varoista korvauksen, jonka enimmäistasoa korotettaisiin nykyiseen verrattuna. Turvavarastossa olevaa polttoturvetta saisi käyttää, jos Huoltovarmuuskeskus myöntää tähän luvan lämmön tuotannon turvaamiseksi alueella. Ehdotettu laki korvaisi voimassa olevan polttoturpeen turvavarastoista annetun lain.

VastuuministeriElinkeinoministeri Lintilä

Kevätistuntokauden 2022 lainsäädäntösuunnitelma

Tavoitteet ja tuotokset

Uudistettu laki polttoturpeen turvavarastosta ja uudistettu VNA polttoturpeen turvavarastosta

Tiivistelmä

Laki polttoturpeen turvavarastoista ja sen nojalla annettu VNA uudistettaisiin. Huoltovarmuuskeskus voisi edelleen tehdä sopimuksia turvavarastoinnista polttoturpeen toimittajien kanssa.

Lähtökohdat

Tarkoituksena on parantaa edellytyksiä varastoida polttoturvetta lämmön tuotannon huoltovarmuuden turvaamiseksi ja laajentaa turvavarastojen käyttöluvan myöntämisen edellytyksiä sekä ottaa huomioon yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvien palvelujen tuottamista koskevat EU:n valtiontukisäännöt ja perustuslaista johtuvat vaatimukset sääntelylle.

Lisätietoja