Selvitystyö ilmailualan kestävän kasvun uudelleenrakentamista varten (selvityshenkilö ja seurantaryhmä)

TEM010:00/2021 Kehittäminen

Työ- ja elinkeinoministeriö on 22.12.2020 kutsunut filosofian maisteri Kari Savolaisen selvittämään Helsinki-Vantaan ilmailualan kestävän kasvun uudelleenrakentamista ja arvioimaan ilmailualan selviytymisen kannalta tarpeellisia toimenpiteitä. Selvityshenkilön toimikausi on 1.1.−15.3.2021. Lisäksi on asetettu seurantaryhmä.

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero TEM010:00/2021

Asettaja työ- ja elinkeinoministeriö

Toimikausi/aikataulu 22.12.2020 – 31.5.2021

Asettamispäivä 22.12.2020

Tavoitteet ja tuotokset

Tavoitteena on ilmailualan tulevaisuuden kasvuedellytysten varmistaminen. Selvityshenkilö arvioi yhteistyössä keskeisten toimijoiden kanssa alan selviytymisen kannalta tarpeellisia toimenpiteitä. Selvityshenkilö luovuttaa ehdotuksensa työ- ja elinkeinoministeriölle 15.3.2021 mennessä.
Selvityskysymykset:
• Miten päästään kiinni globaaliin kasvuun mahdollisimman nopeasti, kun matkustaminen elpyy?
• Kuinka voidaan varautua ja hyödyntää koronatilanteen aiheuttamat pysyvät muutokset toimintaympäristössä ja kuluttajakäyttäytymisessä?
• Millaisia edellytyksiä lentotoiminnan terveysturvallinen palautuminen asettaa?
• Miten turvataan epävakaassa työtilanteessa olevien osaaminen ja miten tuetaan uudelleenkoulutuksen tarpeessa olevia? Millä ratkaisuilla rakennetaan siltaa, jolla turvataan työvoimapotentiaalia yli epidemian kohti ilmailualan kasvua?
• Miten houkutellaan lyhyellä ja pitkällä tähtäimellä lisää yrityksiä ja investointeja Helsinki-Vantaalle?
• Miten vahvistetaan jo toimivien yritysten toimintakykyä nykytilanteessa ja kasvua palautumisvaiheessa?
• Miten rakennetaan malleja, joilla pystytään varautumaan nopeasti muuttuviin tilanteisiin ilmailualalla?

Työ- ja elinkeinoministeriö on lisäksi asettanut 15.1.2021 seurantaryhmän toimikaudeksi 15.1.-17.5.2021. Seurantaryhmän tehtävänä on tukea selvitystyön käynnistysvaihetta mm. fokusoimalla ja tuomalla näkökulmia kysymyksenasetteluun, tarjota asiantuntijaverkoston osaaminen selvitystyön tueksi ja arvioida selvityshenkilön toimenpide-ehdotuksia niiden valmistuttua.

Tiivistelmä

Työ- ja elinkeinoministeriö on 22.12.2020 kutsunut filosofian maisteri Kari Savolaisen selvittämään Helsinki-Vantaan ilmailualan kestävän kasvun uudelleenrakentamista ja arvioimaan ilmailualan selviytymisen kannalta tarpeellisia toimenpiteitä. Selvityshenkilön toimikausi on 1.1.−15.3.2021. Lisäksi on asetettu seurantaryhmä.

Lähtökohdat

Koronaviruksen aiheuttama pandemia on muuttanut radikaalisti ilmailualan yhtiöiden toimintaympäristöä. Suomen elinvoima tulevaisuudessa on monilta osilta riippuvainen hyvistä lentoyhteyksistä, joita ei ole ilman kattavaa lentoasemaverkostoa, ja erityisesti sen pääasemaa eli Helsinki-Vantaan lentokenttää. Vantaalle on muodostunut elinvoimainen lentokenttäympäristöön ja ilmailuun tiiviisti sitoutunut klusteri, joka työllistää tuhansia työntekijöitä.

Koronapandemian leviämisen estämiseksi päätettyjen matkustusrajoitusten vuoksi lentoliikennettä ja koko ilmailualaa kohdanneen rajun taantuman vastapainoksi on etsittävä tapoja, joilla erityisesti ilmailualan työntekijöiden mahdollisuuksia kehittää osaamistaan alan tulevia tarpeita ajatellen parannetaan.

Lisätietoja