Siviilipalvelusasiain neuvottelukunta ja koulutusjaosto 1.5.2019-30.4.2022

Siviilipalvelusasiain neuvottelukunta ja koulutusjaosto 1.5.2019-30.4.2022

TEM020:00/2019 Toimielin

Siviilipalveluslain (1446/2007) 6 §:n 2 momentin mukaan siviilipalvelusasiain neuvottelukunta toimii työ- ja elinkeinoministeriön apuna siviilipalveluksen kehittämisessä ja suunnittelussa.

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero TEM020:00/2019

Asettaja työ- ja elinkeinoministeriö

Toimikausi/aikataulu 1.5.2019 – 30.4.2022

Asettamispäivä 25.4.2019

Toimielimen tyyppi Neuvottelukunta

Yhteyshenkilö
Satu Ylikorpi, Asiantuntija
[email protected]

Tiivistelmä

Siviilipalveluslain (1446/2007) 6 §:n 2 momentin mukaan siviilipalvelusasiain neuvottelukunta toimii työ- ja elinkeinoministeriön apuna siviilipalveluksen kehittämisessä ja suunnittelussa.

Lähtökohdat

Valtioneuvosto on 25.4.2019 työ- ja elinkeinoministeriön esittelystä asettanut siviilipalvelusasiain neuvottelukunnan.
Siviilipalveluslain (1446/2007) 6 §:n 2 momentin mukaan siviilipalvelusasiain neuvottelukunta toimii työ- ja elinkeinoministeriön apuna siviilipalveluksen kehittämisessä ja suunnittelussa.
Siviilipalveluksesta annetun valtioneuvoston asetuksen (1461/2007) 1 §:n mukaan neuvottelukunnan tehtävänä on
1) toimia yhteydenpitoelimenä siviilipalveluksen ja asevelvollisuuslain (1438/2007) mukaisen palveluksen järjestämisestä huolehtivien viranomaisten välillä;
2) seurata siviilipalveluksen ja täydennyspalveluksen toimeenpanoa; ja
3) antaa lausuntoja ja tehdä ehdotuksia siviilipalveluksen ja täydennyspalveluksen kehittämisestä.
Asetuksen 2 a §:n mukaan neuvottelukunnan alaisena toimii siviilipalveluksen koulutusjaosto. Siviilipalveluksen koulutusjaosto arvioi, kehittää ja valvoo siviilipalveluksen täydennys- ja peruskoulutusjakson koulutusta.

Lisätietoja