Jakamistaloustyöryhmä

Jakamistalouteen liittyviin kysymyksiin vaihtoehtoisia ratkaisutapoja selvittävä työryhmä

TEM022:00/2018 Toimielin

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero TEM022:00/2018

Asettaja työ- ja elinkeinoministeriö

Toimikausi/aikataulu 1.4.2018 – 31.3.2019

Asettamispäivä 23.3.2018

Toimielimen tyyppi Työryhmä

Tavoitteet ja tuotokset

Työryhmän työn tavoitteena on esittää vaihtoehtoisia ratkaisutapoja keskeisiin jakamistalouden toimintaympäristön haasteisiin, erityisesti liittyen ammattimaisen ja ei-ammattimaisen toiminnan rajanvetoon, työhön liittyvään velvoitteiden hoitamisen helpottamiseen ja jakamistalouden säädösympäristön selkiyttämiseen.

Lähtökohdat

Työ- ja elinkeinoministeriön 10.2.2017 julkaiseman Jakamistalous Suomessa 2016 – Nykytila ja kasvunäkymät -selvityksen mukaan jakamistalous voi kasvaa Suomessa lähivuosina hyvinkin nopeasti. Kasvuarvion mukaan jakamistalouden alustojen kautta tehtävien ostotapahtumien arvo voi yltää vuonna 2020 jo 1,3 miljardiin euroon, kun jakamistalousmarkkinoiden yksittäisten ostotapahtumien kokonaisarvo oli Suomessa vuonna 2016 hieman yli 100 miljoonaa euroa.

Selvityksen mukaan jakamistalous voi saavuttaa Suomessakin pysyvän ja taloudellisesti merkittävän jalansijan markkinoista uudenlaisella toimintakulttuurillaan, jossa korostuvat palvelujen saavutettavuus, valinnanvapaus, sosiaalisuus sekä resurssien tehokkaampi hyötykäyttö.

Jakamistalouden uudet toimintamallit haastavat säädösympäristöä esimerkiksi markkinoillepääsyn vaatimusten, verotuksen, työn ja kuluttajansuojan osalta. Aina ei ole selvää, minkä lainsäädännön piiriin uudenlaiset toimintamallit kuuluvat tai mitä lakisääteisiä velvoitteita missäkin tilanteessa pitäisi hoitaa.

Riskinä on, että jakamistalouden hyödyt jäävät saavuttamatta, jos säädösympäristö on niin epäselvä, että uudenlaista toimintaa ei uskalleta aloittaa eikä uudenlaisia palveluja käyttää. Jakamistalouden kehittymistä tulisi virkamiesselvityksen mukaan pyrkiä ohjaamaan siten, että kaikki osapuolet tuntevat oikeutensa ja velvollisuutensa, eikä jakamistalous muodostu epäviralliseksi ja harmaalla alueella olevaksi toiminnaksi.

Lisätietoja