Hallituksen esitys eduskunnalle ns. omatoimisen työnhaun mallista (täydentää hallituksen esitystä HE 93/2018 vp)

TEM062:00/2018 Säädösvalmistelu

Työnhakijalla olisi työttömyysetuuden saamisen edellytyksenä velvollisuus hakea työmahdollisuuksia. Esitys täydentää hallituksen esitystä HE 93/2018 vp, asianumero TEM031:00/2017.

Kts. myös https://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/10616/hallituksen-esitys-palkansaajajarjestoille-yhteiskuntarauhan-palauttamiseksi

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero TEM062:00/2018

Asettaja työ- ja elinkeinoministeriö

Toimikausi/aikataulu

Asettamispäivä

Lainvalmistelu

HE ns. omatoimisen työnhaun mallista
  • 1

    Valmistelussa

    Hyväksytty istuntokauden suunnitelmaan 10.9.2018
  • Ei annettu istuntokaudella

Eduskunnan vastaus-

Täydentää hallituksen esitystä HE 93/2018 vp. Työnhakijalla olisi työttömyysetuuden saamisen edellytyksenä velvollisuus hakea omatoimisesti työmahdollisuuksia.

VastuuministeriTyöministeri Jari Lindström

Syysistuntokauden 2018 lainsäädäntösuunnitelma

Tiivistelmä

Työnhakijalla olisi työttömyysetuuden saamisen edellytyksenä velvollisuus hakea työmahdollisuuksia. Esitys täydentää hallituksen esitystä HE 93/2018 vp, asianumero TEM031:00/2017.

Kts. myös https://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/10616/hallituksen-esitys-palkansaajajarjestoille-yhteiskuntarauhan-palauttamiseksi