Työehtodirektiivin täytäntöönpanoa valmisteleva työryhmä

TEM117:00/2020 Säädösvalmistelu

Valmistellaan hallituksen esityksen muotoon laadittu mietintö, jossa on ehdotukset niiksi lainsäädäntömuutoksiksi, joita direktiivin (EU) 2019/1152 avoimista ja ennakoitavista työehdoista Euroopan unionissa (ns. työehtodirektiivi) täytäntöönpano edellyttää. Direktiivin tarkoituksena on edistää turvatumpia ja ennakoitavampia työehtoja.

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero TEM117:00/2020

Asettaja työ- ja elinkeinoministeriö

Toimikausi/aikataulu 9.11.2020 –

Asettamispäivä 5.11.2020

Lainvalmistelu

Hallituksen esitys-

Hyväksytty säädös-

Yhteyshenkilö
Elli Nieminen, Erityisasiantuntija
puh. +358 295 048 247
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Ns. työehtodirektiivin tarkoituksena on parantaa etenkin epävarmemmissa työsuhteissa työskentelevien asemaa edistämällä turvatumpia ja ennakoitavampia työehtoja. Direktiivin säännökset koskevat muun muassa työnantajan velvollisuutta antaa työsuhdetta koskevia tietoja työntekijälle, koeaikaa, kilpailevan toiminnan kieltoa sekä vaihtelevan työajan sopimuksia. Lisäksi direktiivissä on työntekijän oikeussuojaa koskevia säännöksiä.

Tiivistelmä

Valmistellaan hallituksen esityksen muotoon laadittu mietintö, jossa on ehdotukset niiksi lainsäädäntömuutoksiksi, joita direktiivin (EU) 2019/1152 avoimista ja ennakoitavista työehdoista Euroopan unionissa (ns. työehtodirektiivi) täytäntöönpano edellyttää. Direktiivin tarkoituksena on edistää turvatumpia ja ennakoitavampia työehtoja.

Lähtökohdat

20.6.2019 hyväksytyn työehtodirektiivin täytäntöönpano edellyttää muutoksia työlainsäädäntöön. Täytäntöönpanoaika päättyy 1.8.2022.

Lisätietoja