Toimintaohjeita yrityksille koronavirustilanteessa

Koronavirusepidemialla on ollut merkittäviä vaikutuksia yritystoimintaan. Hallitus on pyrkinyt eri toimenpiteillä turvaamaan sen, että yritykset pystyvät jatkamaan toimintaansa kriisin aikana ja jälkeen.

Yritys-Suomen Talousapu-neuvontapalvelu on neuvonut maksuvaikeuksiin joutuneita yrityksiä ja antanut ohjeita, miten toimia koronakriisin yritystoiminnalle aiheuttamissa tilanteissa. Talousapu-neuvontapalvelun valtakunnallinen puhelinnumero on 029 502 4880  ja se on avoinna arkisin 9.00–16.00. Lisätietoja Suomi.fi:ssä

Yritysrahoitus koronatilanteessa

Alla kuvattuna koronatilanteessa käytössä olleita tukimuotoja. Katso myös budjetoidut ja myönnetyt tuet.

Suorat tuet

Kustannustuki

Kustannustuen tavoitteena on ollut tukea yrityksiä koronaviruksen aiheuttamassa vaikeassa taloustilanteessa.

Hallitus antoi esityksenä kustannustuen kuudennesta kierroksesta eduskunnalle 10.2.2022 ja se tuli voimaan 15.3.2022. Kustannustuen kuudennen kierroksen tukikausi oli 1.12.2021-28.2.2022. Kustannustuen 6. hakukierros päättyi 31.5.2022.

Sulkemiskorvaus

Yrityksille maksettiin korvausta, jos niiden toimitilat on lain tai viranomaismääräyksen johdosta pidettävä suljettuina koronavirusepidemian vuoksi. Hallitus antoi esityksensä uudesta sulkemiskorvauksesta 10.2.2022. Sulkemiskorvausta oli mahdollista hakea kaudelta 21.12.2021-28.2.2022 annettujen sulkemismääräysten osalta. 

Tapahtumatakuu

Tapahtumatakuun tarkoituksena oli vähentää tapahtumien järjestämisen taloudellista riskiä. Takuu oli ennakkoon sovittu maksusitoumus, joka annettiin tapahtumajärjestäjälle tämän ilmoittamista kustannuksista. Jos tapahtuma peruttiin tai sen laajuutta rajoitettiin lain tai viranomaisen määräyksestä, korvausta maksettiin toteutuneista kustannuksista.

Tapahtumatakuun haku on päättynyt.

Lainat ja takaukset

Ota yhteyttä pankkiin tai rahoittajaasi

Jos yrityksesi on tilapäisesti talousvaikeuksissa, sinun kannattaa pyrkiä ennakoimaan tilannetta ja ensimmäisenä ottaa yhteyttä omaan pankkiin ja muihin yrityksen rahoittajiin.

Pankit viestivät valmiudesta lyhennysvapaisiin ja maksuaikajoustoihin koronan aiheuttaman poikkeuksellisen tilanteen vuoksi. Valtio tuki omilla toimillaan pankkien kykyä rahoittaa yrityksiä.

Finnveralta takauksia ja lyhennysvapaita

Valtion erityisrahoittaja Finnveran ensisijainen toimintamuoto on takaustuotteet eli pankit rahoittavat yrityksiä ja Finnvera myöntää takauksen. Kaikki yritysmuodot ovat Finnveran rahoituksen piirissä, mutta yhdistykset ja voittoa tavoittelemattomat säätiöt eivät. 

Finnvera myöntää myös takauksia uusille lainoille. Silloin sinun kannattaa olla ensin yhteydessä omaan pankkiisi. Pankki hakee lainalle takauksen yrityksesi puolesta. Finnvera voi myöntää 80 prosentin takauksen pankin myöntämälle luotolle, jos yritys on merkitty kaupparekisteriin. Finnveran takausta ei voida myöntää kevytyrittäjille ja esim. freelancereille ja muille, jotka työskentelevät suoraan verokortilla.

Finnveran takauksesta peritään maksu eikä se ole suoraa tukea. Finnveran on katettava maksuilla osuutensa takauksista tulevista luottotappiosta. Takaukset miljoonaan euroon asti myönnetään pääosin ilman vakuuksia. Hintaan vaikuttavat esimerkiksi asiakasyrityksen tilinpäätöstietoihin perustuva riskiluokka ja luottoaika. Hinnoittelussa on huomioitava myös EU:n ja valtiontuen säännöt. Finnvera ei voi kilpailla pankkien kanssa rahoituksen hinnalla.

Lisätietoja Finnveran verkkosivuilla 

Business Finlandin TKI-laina

Business Finland otti käyttöön uuden tutkimus-, kehitys- ja innovaatiolainan (TKI-laina). Toimialarajauksia rahoituksessa ei ollut ja rahoitusta voivat hakea kaikenkokoiset osakeyhtiöt (oy, oyj).

Laina oli tarkoitettu kaikille Suomessa toimiville koronaviruksen aiheuttamista liiketoiminnan häiriöistä kärsiville työvoimavaltaisten alojen yrityksille. Rahoituksen tarkoitus oli yhtäältä auttaa yrityksiä pitämään työntekijät töissä koronakriisin aikana ja toisaalta kannustaa yrityksiä etsimään mahdollisuuksia uusien työpaikkojen tarjoamiseen suomalaisessa yhteiskunnassa koronakriisin jälkeen.

Pääomarahoitus

Tesin vakautusrahoitus

Valtion pääomasijoitusyhtiö Tesi käynnisti rahoitusohjelman koronaviruksen vaikutuksista tilapäisiin vaikeuksiin joutuneiden keskisuurten yritysten toiminnan jatkumisen turvaamiseksi. Tesi rahoitti ohjelmasta keskisuuria yrityksiä, joilla on merkittävää työllisyysvaikutusta ja liikevaihtoa Suomessa (liikevaihto vähintään 10 miljoonaa euroa, henkilöstömäärä yli 50, liiketoiminta on ollut kannattavaa ennen kriisiä ja edellytykset siihen ovat olemassa myös jatkossa). Sijoitukset olivat kooltaan 1–10 miljoonaa euroa. Ohjelman piirissä olivat osakeyhtiöt ja julkiset osakeyhtiöt.

Tavoitteena oli, että terveitä yrityksiä ei päästetä konkurssiin poikkeuksellisen ja niiden liiketoiminnasta riippumattoman kriisin seurauksena. Vakautusohjelmasta sijoitettiin yrityksiin, joilla oli edellytykset selvitä viruksen aiheuttamista taloudellisista ongelmista lisärahoituksen voimin. Ohjelma täydensi aiemmin julkistettua Tesin jatkorahoitusvalmiutta ja lisää Tesin toimia yritysten maksuvalmiusongelmien ratkaisemiseksi.

Tesin Venture Bridge -siltarahoitusohjelma

Tesi sijoitti Venture Bridge -ohjelmasta kansainvälistä kasvua hakeviin teknologiayrityksiin, jotka olivat jo aiemmin keränneet vähintään siemenrahoituskierroksen venture capital -sijoittajilta ja joutuneet koronakriisin seurauksena lykkäämään seuraavan vaiheen ulkopuolista sijoituskierrosta. Sijoitukset tehtiin yhdessä ja samoin ehdoin ammattimaisten venture capital -sijoittajien kanssa.

Venture Bridge -ohjelma täydensi koronatilanteessa Tesin suoraa venture capital -sijoitustoimintaa, ja sen kautta Tesin sijoitusfokus laajeni tilapäisesti normaalia varhaisempaan vaiheeseen. Venture Bridge -ohjelman lisäksi Tesi kasvatti volyymiaan suuremmissa, myöhemmän vaiheen venture capital -kierroksissa muun muassa Euroopan investointipankin ja Tesin yhteistä ESIR-sijoitusohjelmaa hyödyntäen.

Tiedote hakujen loppumisesta

Yrittäjän mahdollisuus työttömyysturvaan

Yrittäjillä oli mahdollisuus saada väliaikaisesti työmarkkinatukea koronavirusepidemian aiheuttaman äkillisen ja yllättävän kysynnän heikkenemisen vuoksi. Ratkaisu koski kaikkia yrittäjiä riippumatta yritystoiminnan muodosta.

Toimialakohtaiset tuet

Maaseudun yritysten ja maatalouden väliaikainen tuki koronaviruspandemian aiheuttamiin talousvaikeuksiin

Maaseudun yritysten ja maatalouden väliaikainen tuki auttoi yrityksiä, joiden taloudellinen tilanne oli heikentynyt koronaviruspandemian aiheuttamien markkina- ja tuotantohäiriöiden takia. Tuen tavoitteena oli helpottaa yritysten sopeutumista covid-19-viruksen aiheuttamaan poikkeustilanteeseen ja jatkamaan toimintaansa kannattavasti sekä turvaamaan työpaikkoja siirryttäessä kohti normaaliolosuhteita.