Hoppa till innehåll

Bestämmelser som tryggar arbetstagarens ställning i samband med sjöröveri eller väpnade rån på fartyg träder i kraft 26.12.2020

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 3.12.2020 13.39
Nyhet
En lastbåt på havet

Till koden i Internationella arbetsorganisationens konvention om arbete till sjöss har fogats bestämmelser i fall där en sjöman tas till fånga till följd av sjöröveri eller väpnat rån som riktar sig mot ett fartyg. Genom bestämmelserna säkerställs kontinuiteten i sjömännens arbetsavtal och löneutbetalning.

Statsrådet utfärdade 3.12.2020 två förordningar genom vilka de ändringar som gjorts i anvisningarna träder i kraft i Finland samma dag som internationellt, dvs. 26.12.2020. Bestämmelser om ställningen för en arbetstagare som olagligen hålls fången finns i lagen om sjöarbetsavtal.

Ytterligare information:

Elli Nieminen, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 048 247

Tillbaka till toppen