Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Valtion ydinjätehuoltorahaston viime vuoden tilinpäätös vahvistettu

Arbets- och näringsministeriet
3.3.2016 13.15
Tiedote
Työ- ja elinkeinoministeriö vahvisti 3.3.2016 Valtion ydinjätehuoltorahaston tilinpäätöksen vuodelle 2015. Rahasto koostuu kolmesta osasta: Varautumisrahasto, Ydinturvallisuustutkimusrahasto ja Ydinjätetutkimusrahasto.

Varautumisrahaston taseen loppusumma 31.12.2015 oli n. 2,45 miljardia euroa ( 2,39 mrd. euroa vuonna 2014). Rahaston voitto, noin 22,6 miljoonaa euroa (25,5 milj. euroa vuonna 2014), lisätään jätehuoltovelvollisten rahasto-osuuksiin siinä suhteessa kuin kunkin varoja on kalenterivuoden aikana ollut rahaston käytössä.

Valtion ydinjätehuoltorahastossa olevaan Varautumisrahastoon kerätään varoja siltä varalta, että valtio joutuisi vastaamaan ydinjätehuollon tulevista kustannuksista.

Rahastossa huhtikuun alussa oleva 2,45 miljardia euroa kattaa kaikkien Suomessa tähän mennessä syntyneiden ydinjätteiden jäljellä olevan ydinjätehuollon kustannukset. Summa sisältää myös nykyisten laitosten purkamiskustannukset.

Ydinvoimayhtiöiden tulee ydinenergialain nojalla täydentää rahasto-osuutensa maksamalla noin 22,9 miljoonaa euroa uusia ydinjätehuoltomaksuja maaliskuun lopussa.  

Varautumisrahaston pääoma muodostuu ydinjätehuoltomaksuista ja rahaston lainaus- ja sijoitustoiminnan tuotosta. Ydinjätehuoltomaksuja ovat velvollisia suorittamaan ne, joiden toiminnasta aiheutuu ydinjätteitä. Näitä ovat voimayhtiöt Fortum Power and Heat Oy ja Teollisuuden Voima Oyj sekä Teknologian tutkimuskeskus VTT, jonka käytössä on FiR-1 tutkimusreaktori. Näillä ns. jätehuoltovelvollisilla on halutessaan oikeus lainata takaisin vuosittain turvaavaa vakuutta vastaan 75 % siitä osuudesta, joka niillä kulloinkin rahastossa on (rahasto-osuus). Valtiolla on oikeus lainata loppuosa varoista. Rahasto sijoittaa turvaavia vakuuksia vastaan ne varat, jotka ovat jääneet käyttämättä edellä todetuilla tavoilla.

Ydinturvallisuustutkimusrahastoon ja Ydinjätetutkimusrahastoon kerätään vuosittain varoja käytettäväksi alan tutkimustoiminnan rahoittamiseksi. Vuonna 2014 ydinturvallisuustutkimusta varten kerättiin 5,278 miljoonaa euroa ja ydinjätetutkimukseen noin 1,973 miljoonaa euroa.

Lisätiedot:
rahaston toimitusjohtaja Christina Snellman, puh. 029 506 0009
rahaston sihteeri Riitta Elo, puh. 029 506 3637
erityisasiantuntija Linda Kumpula, puh. 029 506 0125

Tillbaka till toppen