Hakeminen ja maksatus

Energiatukea haetaan Business Finlandin  sähköisen asiointipalvelun kautta.

Lopputilitystä tulee hakea neljän kuukauden kuluessa hankkeen toteuttamisesta. Maksatuksen hoitaa tukipäätöksessä mainittu viranomainen hankkeen edistymisen ja asiakkaan tekemien tilitysten perusteella. ELY-keskusten tekemiin päätöksiin liittyen maksatusta haetaan KEHA-keskuksesta.

Työ- ja elinkeinoministeriön tekemiin tukipäätöksiin haetaan maksatusta suoraan työ- ja elinkeinoministeriöstä.

Tekesin tai Business Finlandin tekemiin päätöksiin haetaan maksatusta Business Finlandista.

Työ- ja elinkeinoministeriön sekä KEHAn osalta käytetään alla olevaa lomaketta. Business Finlandin osalta maksatusta haetaan Business Finlandin sähköisestä järjestelmästä.