Hakeminen ja maksatus

Energiatukea haetaan Business Finlandin sähköisen asiointipalvelun kautta. Tarkemmat hakuohjeet löytyvät Business Finlandin sivulta

Lopputilitystä tulee hakea neljän kuukauden kuluessa hankkeen toteuttamisesta. Maksatuksen hoitaa tukipäätöksessä mainittu viranomainen hankkeen edistymisen ja asiakkaan tekemien tilitysten perusteella. ELY-keskusten tekemiin päätöksiin liittyen maksatusta haetaan KEHA-keskuksesta.

Työ- ja elinkeinoministeriön tekemiin vanhoihin tukipäätöksiin haetaan maksatusta suoraan työ- ja elinkeinoministeriöstä. Mikäli tukipäätös on annettu Business Finlandin sähköisen asiointipalvelun kautta, maksatusta haetaan sähköisessä asiointipalvelussa. 

Tekesin tai Business Finlandin tekemiin päätöksiin haetaan maksatusta Business Finlandista.

Työ- ja elinkeinoministeriön vanhojen päätösten sekä KEHAn osalta käytetään alla olevaa lomaketta. Business Finlandin osalta maksatusta haetaan Business Finlandin sähköisestä järjestelmästä.