54 ansökte om investeringsstöd för framtidens energilösningar

Arbets- och näringsministeriet 23.3.2016 12.50
Pressmeddelande

Arbets- och näringsministeriet tog emot sammanlagt 54 ansökningar om investeringsstöd för projekt för förnybar energi och ny energiteknik under ansökningsperioden som pågick till den 18 mars 2016. Sammanlagt 80 miljoner euro i investeringsstöd enligt ANM:s spetsprojekt har reserverats för åren 2017 och 2018 för de bästa projekten vid denna i sitt slag första konkurrensbaserade ansökningsomgång.

? Det faktum att det inlämnades 54 ansökningar, vilka inbegriper kalkylmässiga totala investeringar på drygt 3,3 miljarder euro, är ett starkt bevis på den potential som Finland har när det gäller innovativa lösningar inom förnybar energi, konstaterar näringsminister Olli Rehn.

? Det stora antalet ansökningar är också ett tecken på att det nya konkurrensbaserade ansökningsförfarandet, där alla projekt ställs på samma startlinje, är ett välkommet nytt sätt att söka efter de bästa genomförbara energilösningarna för framtiden.

De sökande av stöd som nu anmält sitt intresse ska komplettera sina ansökningar senast den 17 juni 2016. Vem som beviljas stöd på basis av den första ansökningsomgången klarnar under de första månaderna av 2017. År 2017 kommer en ytterligare ansökningsomgång att ordnas.

Investeringsstödet för förnybar energi och ny energiteknik är avsett för projekt som inbegriper framtida energilösningar och syftar till att både de nationella energi- och klimatmålen och EU:s energi- och klimatmål, vilka tar sikte på år 2030, ska kunna uppnås.

Stöd kan beviljas företag, kommuner eller andra sammanslutningar för investeringar som överstiger 5 miljoner euro och som gäller produktion av avancerade biodrivmedel eller försöksprojekt för ny energiteknik som främjar produktionen av el eller värme eller samproduktionen av el och värme med förnybar energi eller kommersiellt ibruktagande av annan energiteknik.

Stödet beviljas utifrån en helhetsprövning som, utöver den energimängd som produceras och kostnadseffektiviteten, också beaktar särskilt nyhetsvärdet hos den teknik som ingår i projektet och i vilken grad tekniken eller projektet är reproducerbart samt bl.a. projektets genomförbarhet.

Enligt regeringsprogrammet ska användningen av utsläppsfri, förnybar energi ökas på ett hållbart sätt så att dess andel under 2020-talet överstiger 50 procent och självförsörjningsgraden överstiger 55 procent.  I regeringsprogrammet har det uppställts som ytterligare mål att andelen förnybara bränslen i trafiken höjs till 40 procent fram till år 2030 samt att användningen av kol slopas i energiproduktionen och den inhemska användningen av importerad olja halveras under 2020-talet.

Ytterligare upplysningar: https://www.tem.fi/energia/investointituki_energiakarkihankkeisiin

Förteckning över sökande av stöd för spetsprojekt för energi vid första omgången

Ytterligare upplysningar:
överinspektör Pekka Grönlund, arbets- och näringsministeriet, tfn 010 606 4834

regeringsrådet Anja Liukko, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 2078
näringsministerns specialmedarbetare Markku Rajala, tfn 050 345 8490