369 000 arbetslösa arbetssökande i juni

Arbets- och näringsministeriet 21.7.2015 9.00
Pressmeddelande

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns i slutet av juni sammanlagt 368 900 arbetslösa arbetssökande. Det är 31 700 fler än ett år tidigare. Från föregående månad ökade antalet arbetslösa arbetssökande med 39 300. Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets sysselsättningsöversikt.

Antalet unga arbetslösa arbetssökande som var under 25 år uppgick till 5 500 fler än i juni i fjol, dvs. sammanlagt 55 800. I januari-juni avslutades i genomsnitt 61,6 procent av arbetslöshetsperioderna för unga personer innan arbetslösheten varat i tre månader, vilket är 7,2 procentenheter mindre än ett år tidigare.

Antalet långtidsarbetslösa, dvs. personer som varit arbetslösa arbetssökande utan avbrott i minst ett år, uppgick till 110 300, vilket är 19 800 fler än ett år tidigare. Antalet arbetslösa arbetssökande som fyllt 50 år uppgick till 127 400, dvs. 9 500 fler än vid samma tidpunkt i fjol.

Antalet nya lediga jobb ökade

Till arbets- och näringsbyråerna anmäldes under juni månad 34 000 nya lediga jobb, dvs. 2 300 fler än i juni i fjol. Allt som allt fanns det i juni 68 300 lediga jobb vid arbets- och näringsbyråerna, vilket är 7 700 fler än för ett år sedan.

I slutet av juni fanns det i hela landet uppskattningsvis 31 300 permitterade, vilket är 2 500 fler än vid motsvarande tidpunkt i fjol. Antalet permitterade på heltid var sammanlagt 22 800, vilket är 1 200 fler än i juni i fjol.

Antalet förhandsmeddelanden om kommande permitteringar från arbetsgivare har minskat. Utifrån förhandsmeddelandena är det möjligt att 3 800 personer kommer att permitteras inom den närmaste framtiden, vilket är 3 200 färre än för ett år sedan. Antalet kommande permitteringar minskade med 2 600 från maj till juni.

I slutet av juni deltog 108 500 personer i service som räknas in i aktiveringsgraden, vilket är 4 000 färre än ett år tidigare. Sådan service är till exempel lönesubvention, arbetskraftsutbildning, arbetsprövning och frivilliga studier.

Statistikcentralen: Arbetslöshetsgraden 10,0 procent

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning fanns det i juni 35 000 färre sysselsatta än ett år tidigare. Sysselsättningsgraden var 71,0 procent, dvs. 0,7 procentenheter lägre än i juni i fjol. Enligt arbetskraftsundersökningen uppgick antalet arbetslösa till 280 000, vilket var 22 000 flera än för ett år sedan. Arbetslöshetsgraden var 10,0 procent, dvs. 0,8 procentenheter högre än ett år tidigare.

Centrala skillnader mellan arbetsförmedlingsstatistiken och arbetskraftsundersökningen:
 

Uppgifterna baserar sig på arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik och separata uppföljning av kommande permitteringar samt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning. Källan för arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik är arbets- och näringsbyråernas kundregister, medan Statistikcentralens arbetskraftsundersökning är en urvalsundersökning.

I arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik är definitionen av arbetslöshet att personen inte har något anställningsförhållande och inte är sysselsatt i företagsverksamhet. I arbetsförmedlingsstatistiken räknas dessutom de heltidspermitterade in i de arbetslösa, men de heltidsstuderande räknas inte in. I Statistikcentralens arbetskraftsundersökning är definitionen av arbetslöshet striktare: det förutsätts att arbetslösa aktivt söker arbete under de föregående 4 veckorna och är beredda att ta emot arbete under de följande 2 veckorna. Statistikcentralens internationellt sett jämförbara arbetskraftsundersökning producerar de officiella arbetslöshetssiffrorna.

Mer information om skillnaderna mellan statistikerna

Ytterligare upplysningar:
konsultative tjänstemannen Petri Syvänen, ANM, tfn 029 504 8050
 

Länkar:

ANM:s sysselsättningsöversikt: http://www.temtyollisyyskatsaus.fi

Uppgifterna om den separata uppföljningen av kommande permitteringar: http://www.tem.fi/sv/arbete/arbetsformedlingsstatistik/kommande_permitteringar

Arbetsförmedlingsstatistikens centrala definitioner och tidsserier: http://www.tem.fi/sv/arbete/arbetsformedlingsstatistik/definitioner_tabeller_och_figurer

Mer detaljerade uppgifter om arbetsförmedlingsstatistiken via ANM:s statistikdatabas Toimiala Online: www2.toimialaonline.fi/sökväg Tilastokanta - Työmarkkinat - Työnvälitystilastot

Statistikcentralens och ANM:s gemensamma offentliggöranden: www.tilastokeskus.fi/til/tyti/tie_sv.html