Minister Lindström reser till arbetsministermöte i Paris

Arbets- och näringsministeriet 13.1.2016 13.55
Pressmeddelande
Justitie- och arbetsminister Jari Lindström deltar i OECD:s arbetsministermöte i Paris 14-15.1.2016. På torsdag träffar minister Lindström även Finlands OECD-ambassadör och organisationens ledning.

Teman vid mötet för OECD-ländernas arbetsministrar är bland annat flexibilitet på arbetsmarknaden och ökning av delaktigheten samt arbetslivskvalitet, kompetens som behövs på arbetsmarknaden och minskning av ojämlikheten.

På mötet inleds också revideringen av OECD:s sysselsättningsstrategi, för att strategin bättre ska svara mot de nuvarande utmaningarna på arbetsmarknaden och i ekonomin, såsom den teknologiska förändringen, globaliseringen och miljöproblemen.

Ytterligare upplysningar:
justitie- och arbetsministerns specialmedarbetare Juha Halttunen, ANM, tfn 050 574 0236
arbetsmarknadsrådet Kimmo Ruth, ANM, tfn 029 50 48073
konsultative tjänstemannen Anna Bruun, ANM, tfn 029 50 48254