Fennovoima bes lämna kompletterande utredning med anledning av bolagets ansökan om tillstånd att uppföra kärnkraftverk

Arbets- och näringsministeriet 1.7.2015 15.18
Pressmeddelande
Arbets- och näringsministeriet har i dag bett Fennovoima Ab att lämna en kompletterande utredning om hur det faktiska ägandet realiseras i bolaget.

För utredningen av det faktiska ägandet kommer det att användas tillräckligt med tid, så lång tid som en grundlig utredning av ärendet kräver. Detta uppskattas ta några veckor.

Ministeriet och landets regering agerar på ett sådant sätt att den tillståndsansökan som Fennovoima lämnade i går till alla delar behandlas i enlighet med rättsstatsprincipen.

Detta är nödvändigt både med tanke på samhällets helhetsintresse och med tanke på sökandens rättsskydd.

Ytterligare upplysningar:
näringsministerns specialmedarbetare Markku Rajala, tfn 050 345 8490
industrirådet Herkko Plit, ANM, tfn  050 462 0788

Begäran om utredning med anledning av ansökan om tillstånd att uppföra kärnkraftverk (på finska)
Olli Rehn