Finland ansöker om EU-stöd på grund av uppsägningarna vid Microsoft

Arbets- och näringsministeriet 31.5.2016 8.32
Pressmeddelande
Finland söker finansiering av EU till stödåtgärder för dem som sägs upp vid Microsoft. Arbets- och näringsministeriet bereder en ansökan och avsikten är att den lämnas till Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (EFG) i början av hösten.  

-Tjänsterna till de uppsagda inleds ändå genast. Det är fråga om att samordna företagets egna stödåtgärder och de offentliga åtgärderna. Vi har goda erfarenheter av att EU-stöd gör det möjligt att effektivare skräddarsy tjänsterna till de uppsagda, kommenterar justitie- och arbetsminister Jari Lindström.

- Vi måste försöka vända den svåra situationen till en möjlighet att skapa nya arbetsplatser och företag i Finland. Det är viktigt att de professionellas kunnande snabbt kan utnyttjas igen. EU-stödet hjälper oss i detta läge, säger näringsminister Olli Rehn.

Handläggningen av ansökan i EU tar cirka sex månader. Microsoft meddelade den 25 maj 2016 att produktutvecklingen i Finland upphör. Den planerade personalminskningen är 1 350 personer. Samarbetsförhandlingarna uppges gälla i synnerhet enheterna i Tammerfors och Esbo.

Flera stödprojekt pågår i Finland

I Finland genomförs som bäst andra EGF-projekt på grund av uppsägningar vid Broadcom och inom mjukvarubranschen och till följd av tidigare uppsägningar vid Microsoft. För tillfället behandlas också EGF-ansökningar på grund av den senaste tidens många uppsägningar vid universiteten och Nokia.

Av EGF-stödet utgörs 60 procent av EU:s medfinansiering 40 procent av den nationella andelen. Vid stora strukturella förändringar beviljar fonden stöd till åtgärder för en aktiv arbetsmarknadspolitik, bland annat till förberedelser, utbildningar, främjande av rörlighet, lönesubventioner och startpengar. Mer information om fonden: www.egr.fi

Ytterligare information:
Outi Viljamaa, konsultativ tjänsteman, tfn 029 504 7982