Hälsotrenden ökar efterfrågan på arktiska och rena naturprodukter

Arbets- och näringsministeriet 11.5.2016 15.15
Pressmeddelande
ANM och NTM-centralerna informerar

I Finland finns världens största ekologiska plockningsområde för naturprodukter. Våra starka sidor är särskilt vårt arktiska läge, vår rena natur och de höga halterna av värdefulla näringsämnen i naturprodukterna, vilket beror på miljöförhållandena. Hälsotrenden ökar efterfrågan på naturprodukter ute i världen och ger lyft åt branschen. Antalet företag inom branschen ökar följaktligen i Finland. Nya företag har uppstått särskilt inom kosmetikbranschen och inom produktionen av kosttillskott. Uppgifterna ovan framgår av naturproduktbranschens branschrapport, som publicerades den 11 maj 2016.

Livsmedelssektorn har flest företag inom naturproduktbranschen, nästan 250. Det finns knappt 200 företag verksamma inom primärproduktion, ca 50 inom må bra- och kosmetikbranschen samt turismen och knappt 30 företag inom kemibranschen. Sammanlagt finns det närmare 700 företag i branschen, om man räknar med även stora flerbranschföretag som förädlar naturprodukter.

? Omsättningen i branschen håller på att öka trots den långvariga lågkonjunkturen. Nya företag har uppkommit särskilt inom produktionen av kosttillskott och inom må bra- och kosmetikbranschen. Kosmetikbranschen, och då särskilt naturkosmetika, är på uppgång. Så gott som alla nya företag är mikroföretag, konstaterar branschchef Anne Ristioja, Närings-, trafik- och miljöcentralen i Lappland, som sammanställt rapporten.

? Generationsväxlingen inom branschen märks genom att de nya företagen ofta drivs av unga företagare. Det som också är nytt är att erfarna företagare från helt andra branscher sadlar om till naturproduktbranschen: de har märkt att populariteten av naturprodukter har ökat.

Den globala hälsotrenden ökar efterfrågan på naturprodukter. Efterfrågan på både traditionella naturprodukter, såsom bär, och nya produkter ökar. Sprängticka och andra medicinska svampar är väldigt populära i Asien. Finländare har redan börjat arbeta för att öka tillgången till sprängticka. Sprängticka kan odlas i lågproducerande björkskogar med en metod som har utvecklats i Finland. Naturresursinstitutet har inlett också ett projekt för odling av övriga vilda svampar.

? Det finns intresse för s.k. trävatten, "tree waters", ute i världen. Finland exporterar redan sav och björkvatten, men det finns efterfrågan även på andra innovativa trävatten. På den globala livsmedelsmarknaden finns det stor efterfrågan på alla Free from-produkter. Av dem är laktos- och glutenfria produkter populärast. Det finns rikligt med produkter även för veganer. Naturprodukter lämpar sig utmärkt som just sådana specialkostprodukter.

Ansvarsfullhet håller på att bli ett av de centrala värdena i företagsverksamhet. Ansvarsfullheten gäller både arbetskraft och miljö. Endast ett fåtal finska företag arbetar enligt standarden ISO 26000 som gäller socialt ansvarstagande. Certifikaten har kommit för att stanna, och de blir bara fler och fler till antalet. Certifikaten har en särskilt stor betydelse för exporten av naturkosmetika.

I Finland finns ett ekologiskt plockningsområde för naturprodukter på 12,2 miljoner hektar och flera naturprodukter inom denna areal kan bli ekocertifierade. Syftet är vidare att lyfta upp arktiska produkter som spetsprodukter för livsmedelsexporten. Exporten förutsätter ett tätare samarbete mellan aktörerna ? konkurrenterna finns inte i grannskapet, utan de finns ute i världen. Exporten kräver även kunskap. När det gäller kunskapsförvärv hjälper exportprogrammet Food from Finland, som är ett tryggt sätt för företagen att lära sig mer om export med hjälp av experter.

Rapporten kan läsas på webbadressen www.temtoimialapalvelu.fi.

Ytterligare upplysningar:
branschchef Anne Ristioja, Lapplands NTM-central, tfn 029 503 7118, anne.ristioja(at)ely-keskus.fi
utvecklingschef Esa Tikkanen, ANM, tfn 050 040 5459, esa.tikkanen(at)tem.fi