Ledningen av Team Finland-nätverket och dess verksamhet utomlands förnyas

14.6.2024 18.01
ANM UM
Strukturen på ledningen av Team Finland-nätverket i Finland förnyas och nätverkets verksamhet utomlands integreras i utrikesförvaltningen. Förändringen ska ske stegvis och i samarbete med näringslive

Utredare ska bedöma hur bestämmelserna om konkurrensneutralitet i konkurrenslagen fungerar och verkställs

14.6.2024 11.12
ANM
Kuvassa näkyy kynää pitelevä käsi ja paperilla olevia laskelmia.
Det kommer att göras en omfattande utredning om hur konkurrenslagens bestämmelsDet kommer att göras en omfattande utredning om hur konkurrenslagens bestämmelser om konkurrensneutralitet fungerar och verkställs. Arbetsminister Arto Satonen har utnämnt professorn i offentlig ekonomisk rätt Kirsi-Maria Halonen till utredare. Utredningen ska bli klar före utgången av 2024.

Regeringens åtgärdsprogram stöder ukrainarnas sysselsättning och möjligheter att etablera sig i Finland

14.6.2024 10.43
ANM
Ministerarbetsgruppen för sysselsättning och företagande godkände den 14 juni 2024 ett åtgärdsprogram för att bistå dem som flytt från Ukraina. I enlighet med regeringsprogrammet är avsikten att hjälpa ukrainare att komma in på arbetsmarknaden och stödja dem i det finländska samhället.

Sju projekt för solcellsparker har beviljats stöd från Luxemburg för sammanlagt 27,5 miljoner euro

13.6.2024 14.58
ANM
Solpaneler på ängen
Sju projekt för solcellsparker i Finland har beviljats sammanlagt 27,5 miljoner euro via EU:s mekanism för finansiering av förnybar energi (RENEWFM). Via mekanismen utökar Finland solkraften med hjälp av finansieringen från Luxemburg. Arrangemanget förbättrar förutsättningarna för en mångsidigare produktion av förnybar energi i Finland samtidigt som det främjar Luxemburgs nationella mål för förnybar energi.

Remissbehandlingen av regeln om tre månaders arbetslöshet inleds: i propositionen görs i förhållande till regeringsprogrammet undantag för specialsakkunniga och personer som arbetat i Finland i över två år

13.6.2024 9.57
ANM
Regeringen har som mål att i högre grad än för närvarande förbinda uppehållstillstånd som grundar sig på arbete med arbete och effektivisera övervakningen av dem. Samtidigt ökas möjligheterna för dem som arbetar i Finland med uppehållstillstånd för arbetstagare att hitta nytt arbete inom branscher med brist på arbetskraft. Regeringens proposition är på remiss 13.6–16.8.2024.

Se även

Arbets- och näringstjänsterna 2024

Arbets- och näringstjänsterna 2024

Organiseringsansvaret för arbets- och näringstjänsterna överförs till kommunerna den 1 januari 2025. Målet med reformen är en servicestruktur som på bästa möjliga sätt främjar snabb sysselsättning.

Reformens webbsidor

Informationstjänst för företagsstöd

Informationstjänst för företagsstöd

Den offentliga informationstjänsten för företagsstöd innehåller uppgifter om beviljade och utbetalda stöd enligt FO-nummer. Syftet är att effektivisera transparensen i och uppföljningen av företagsstöden samt att ge information om hur stöden fördelas och utvecklas.

Informationstjänst för företagsstöd

Finlands program för hållbar tillväxt

Finlands program för hållbar tillväxt

Programmet främjar konkurrenskraft, investeringar, en höjning av kompetensnivån samt forskning, utveckling och innovation. På vår webbplats finns information om finansieringsobjekten inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde, bl.a. om ansökningsomgångar som riktar sig till företag.

Programmet för hållbar tillväxt i arbets- och näringsministeriet

Ministeriet

Ministeriet

Ministeriet

Arbets - och näringsministeriet skapar förutsättningar för en ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar tillväxt. Den uppstår av kunniga människor på högkvalitativa arbetsplatser, produktivitetstillväxt och ökad sysselsättning.

Information om ministeriets uppgifter och målsättningar

Koncernens ämbetsverk, bolag och fonder

Koncernens ämbetsverk, bolag och fonder

ANM-koncernen omfattar sju ämbetsverk, 15 NTM-centraler, 15 arbets- och näringsbyråer, sex bolag och tre fonder. Inom hela förvaltningsområdet finns ca 8 000 anställda.

Läs mera

Ministrarna

Arto Satonen
Arto Satonen
Arbetsminister
Wille Rydman
Wille Rydman
Näringsminister
Kai Mykkänen
Kai Mykkänen
Miljö- och klimatminister
Mari Rantanen
Mari Rantanen
Inrikesminister
Anna-Kaisa Ikonen
Anna-Kaisa Ikonen
Kommun- och regionminister