Nationella centret för läkemedelsutveckling under arbets- och näringsministeriets ägarstyrning

1.6.2023 14.21
ANM SHM
Lääketiede
Regeringen beslutade den 1 juni 2023 att ändra statsrådets förordning om arbets- och näringsministeriet och foga Nationella centret för läkemedelsutveckling Ab till arbets- och näringsministeriets ansvarsområde i stället för det tidigare social- och hälsovårdsministeriet.

Arbetsgrupp bereder genomförandet av energieffektivitetsdirektivet

1.6.2023 12.01
ANM
Huoltomies tarkistamassa sähkömittaria
Arbets- och näringsministeriet har tillsatt en arbetsgrupp med uppgift att bereda det nationella genomförandet av det reviderade energieffektivitetsdirektivet. Arbetsgruppen planerar åtgärderna och bereder den lagstiftning som behövs. Arbetsgruppens mandattid fortsätter till den 31 december 2024.

Den nya gruvlagen träder i kraft den 1 juni

30.5.2023 15.49
ANM
Kaivos
Den reformerade gruvlagen träder i kraft den 1 juni 2023. Ändringarna stärker möjligheterna för allmänheten att påverka på det lokala planet och främjar beaktandet av miljöaspekter.

Betydande skillnader i framtidsutsikterna för regioner, branscher och företag

25.5.2023 9.30
ANM
Det förekommer skillnader i regionernas, olika branschers och företags framtidsutsikter. En del av regionerna förutspår att tillväxten kommer att avta, medan andra redan ser små tecken på positiv utveckling. Uppgifterna framgår av den färska publikationen Regionala utvecklingsutsikter.

Minister Haatainen deltar i det sociala forumet i Porto: Ekonomin och den sociala dimensionen går hand i hand

25.5.2023 12.11
ANM SHM
Arbetsminister Tuula Haatainen deltar i det sociala forumet i Porto den 26–27 maj 2023. Vid mötet diskuteras EU:s sociala dimension, den gröna och digitala omställningens konsekvenser för arbetsmarknaden, investeringar i kompetens och utbildning samt barnfattigdom.

Regeringen lämnade skrivelser till riksdagen om EU:s initiativ för att höja självförsörjningsgraden i Europa

17.5.2023 13.33
ANM
EU-lippu
Den 17 maj 2023 lämnade regeringen till riksdagen två skrivelser från statsrådet om koldioxidneutral teknik, så kallad ”nettonollteknik”, samt främjande av tillgången till kritiska råvaror.

Visa mer...

Se även

Regeringens sysselsättningsåtgärder

Regeringens sysselsättningsåtgärder

På vår webbplats finns information om Marins regerings sysselsättningsåtgärder och deras konsekvenser.

Marins regerings sysselsättningsåtgärder

Arbets- och näringstjänsterna 2024

Arbets- och näringstjänsterna 2024

Organiseringsansvaret för arbets- och näringstjänsterna överförs till kommunerna den 1 januari 2025. Målet med reformen är en servicestruktur som på bästa möjliga sätt främjar snabb sysselsättning.

Reformens webbsidor

Finlands program för hållbar tillväxt

Finlands program för hållbar tillväxt

Programmet främjar konkurrenskraft, investeringar, en höjning av kompetensnivån samt forskning, utveckling och innovation. På vår webbplats finns information om finansieringsobjekten inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde, bl.a. om ansökningsomgångar som riktar sig till företag.

Programmet för hållbar tillväxt i arbets- och näringsministeriet

Ministeriet

Ministeriet

Ministeriet

Arbets - och näringsministeriet skapar förutsättningar för en ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar tillväxt. Den uppstår av kunniga människor på högkvalitativa arbetsplatser, produktivitetstillväxt och ökad sysselsättning.

Information om ministeriets uppgifter och målsättningar

Koncernens ämbetsverk, bolag och fonder

Koncernens ämbetsverk, bolag och fonder

ANM-koncernen omfattar sju ämbetsverk, 15 NTM-centraler, 15 arbets- och näringsbyråer, fem bolag och tre fonder. Inom hela förvaltningsområdet finns ca 8 000 anställda.

Läs mera

Ministrarna

Tuula Haatainen
Tuula Haatainen
Arbetsminister
Mika Lintilä
Mika Lintilä
Näringsminister