Bränslestöd för brännolja som används i arbetsmaskiner

22.9.2022 14.00
ANM
Regeringen ger den 2 september 2022 en proposition om bränslestöd för brännolja som används i arbetsmaskiner. I propositionen föreslås det att lagen om temporärt bränslestöd för företag inom transportsektorn ändras. Vid behandlingen av lagen, som trädde i kraft i september i år, uppmanade riksdagen i sitt uttalande att snabbt bereda motsvarande stöd även för brännolja.

I augusti fanns det 239 100 arbetslösa arbetssökande

20.9.2022 8.04
ANM
Arbetslösa arbetssökande i slutet av augusti. Totalt 239 100, en minskning på 41 900 för ett år sedan.
Antalet arbetslösa arbetssökande minskade med 41 900 personer. I augusti anmäldes 95 400 nya lediga jobb. Allt som allt fanns det 175 500 lediga jobb, vilket är 20 100 fler än för ett år sedan.

Lönesubventionsreformen förenklar regelverket och främjar sysselsättningen för personer med en svag ställning på arbetsmarknaden

19.9.2022 19.14
ANM
Regeringen har lämnat en proposition om en reform av lönesubventionen till riksdagen. Propositionens syfte är att främja sysselsättningen för personer som har en svag ställning på arbetsmarknaden och att öka användningen av lönesubvention i synnerhet i företag.

Näringsminister Lintilä deltar i världens ledande ministerkonferens om ren energi i Pittsburgh

19.9.2022 10.16
ANM
Kuvassa elinkeinoministeri Mika Lintilä
Elinkeinoministeri Mika Lintilä
Den här veckan deltar näringsminister Lintilä i en internationell ministerkonferens om energi. USA är värd för konferensen Global Clean Energy Action Forum som ordnas i Pittsburgh. Ministrarna diskuterar aktuella globala energiutmaningar och försöker hitta gemensamma lösningar på dem.

31 nya ansökningar om stöd för stora demonstrationsprojekt för ny energiteknik 

20.9.2022 15.44
ANM
Biokaasulaitos
Investeringsstöd kan beviljas för projekt inom ny energiteknik i syfte att snabbare ta i bruk ny teknik och uppnå de klimatmål som satts upp nationellt och i EU. I ansökningsomgången för demonstrationsprojekt inom ny energiteknik 2022 finns sammanlagt cirka 153 miljoner euro att fördela.

Regeringsproposition: Ändringar föreslås i integrationslagen och mottagningslagen för att säkerställa tjänsterna för personer som flytt från Ukraina

15.9.2022 14.37
ANM
Ukrainska flyktingar som flyr.
Över 38 000 personer som har flytt undan Rysslands anfallskrig i Ukraina har sökt tillfälligt skydd i Finland. För att säkerställa att de får integrationstjänster föreslår regeringen att staten ska kunna betala ersättning till kommunerna och välfärdsområdena för ordnandet av tjänsterna. Ändringarna i mottagningslagen preciserar bestämmelserna om när mottagningstjänsterna upphör i situationer där en person som beviljats tillfälligt skydd får en hemkommun.

Visa mer...

Se även

Regeringens sysselsättningsåtgärder

Regeringens sysselsättningsåtgärder

Regeringen vidtar sysselsättningsåtgärder som stärker ekonomin och som syftar till sysselsättningseffekter som motsvarar 80 000 nya sysselsatta. 

Regeringens sysselsättningsåtgärder och deras effekter

Arbets- och näringstjänsterna 2024

Arbets- och näringstjänsterna 2024

Avsikten är att arbets- och näringstjänsterna överförs till kommunerna under 2024. Målet med reformen är en servicestruktur som på bästa möjliga sätt främjar snabb sysselsättning.

Reformens webbsidor

Finlands program för hållbar tillväxt

Finlands program för hållbar tillväxt

Programmet främjar konkurrenskraft, investeringar, en höjning av kompetensnivån samt forskning, utveckling och innovation. På vår webbplats finns information om finansieringsobjekten inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde, bl.a. om ansökningsomgångar som riktar sig till företag.

Programmet för hållbar tillväxt i arbets- och näringsministeriet

Ministeriet

Ministeriet

Ministeriet

Arbets - och näringsministeriet skapar förutsättningar för en ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar tillväxt. Den uppstår av kunniga människor på högkvalitativa arbetsplatser, produktivitetstillväxt och ökad sysselsättning.

Information om ministeriets uppgifter och målsättningar

Koncernens ämbetsverk, bolag och fonder

Koncernens ämbetsverk, bolag och fonder

ANM-koncernen omfattar sju ämbetsverk, 15 NTM-centraler, 15 arbets- och näringsbyråer, fem bolag och tre fonder. Inom hela förvaltningsområdet finns ca 8 000 anställda.

Läs mera

Ministrarna

Tuula Haatainen
Tuula Haatainen
Arbetsminister
Mika Lintilä
Mika Lintilä
Näringsminister