Statsrådet anser att kommissionens förslag om en talangreserv i princip är motiverad

29.2.2024 14.10
ANM
Europeiska kommissionen har föreslagit att det ska inrättas en talangreserv inom EU. Syftet är att underlätta internationell rekrytering för att svara på bristen på kompetens och arbetskraft. Statsrådet lämnade sin ståndpunkt om propositionen i en U-skrivelse till riksdagen den 29 februari 2024.

Regeringen föreslår att Konkurrens- och konsumentverket blir kontaktmyndighet i ärenden som gäller EU:s förordning om digitala marknader

29.2.2024 13.59
ANM
Kuva on symbolikuva, jossa digitaaliset bitit kiertävät maapalloa.
Regeringen föreslår att Konkurrens- och konsumentverket ska vara en centraliserad nationell kontaktmyndighet i ärenden som gäller EU:s förordning om digitala marknader. Konkurrens- och konsumentverket ska också bistå Europeiska kommissionen bland annat vid inspektionerna.

Undersökning: merparten av löntagarna omfattas fortfarande av kollektivavtal

28.2.2024 12.18
ANM
Kuvassa toinen henkilö ohjaa toista työntekijää tämän työssä pöydän ääressä.
Enligt en undersökning som arbets- och näringsministeriet publicerat har kollektivavtalens omfattning varit nästan oförändrad jämfört med situationen 2017. På basis av de avtal som ingicks 2021 och våren 2022 omfattas cirka 89 procent av löntagarna av kollektivavtalen.

Kim Mattsson utsedd att utreda läget inom och behoven av att utveckla försörjningsberedskapssamarbetet mellan den offentliga och den privata sektorn

28.2.2024 10.00
ANM
Kim Mattsson på bilden
Arbets- och näringsministeriet och Försörjningsberedskapscentralen har kallat generalmajor i reserven Kim Mattsson till utredare för försörjningsberedskapssamarbetet. Mattsson har till uppgift att bedöma dels vilken betydelse den samarbetsmodell som under ledning av Försörjningsberedskapscentralen bedrivs mellan den offentliga och den privata sektorn har i det finländska försörjningsberedskapssystemet, dels nuläget inom samarbetet i den förändrade omvärlden.

Regeringens proposition med förslag till ändringar av lagstiftningen om arbetsfred finslipas som bäst

22.2.2024 17.23
ANM
Arbetsminister Arto Satonen
Arbetsminister Arto Satonen
Regeringen planerar att lämna en proposition med förslag till ändringar av lagstiftningen om arbetsfred till riksdagen den 29 februari 2024. Genom reformen effektiviseras påföljdssystemet i fråga om lagstridiga arbetskonflikter, begränsas oproportionerliga sympatiaktioner och begränsas längden för politiska strejker.

Se även

Arbets- och näringstjänsterna 2024

Arbets- och näringstjänsterna 2024

Organiseringsansvaret för arbets- och näringstjänsterna överförs till kommunerna den 1 januari 2025. Målet med reformen är en servicestruktur som på bästa möjliga sätt främjar snabb sysselsättning.

Reformens webbsidor

Informationstjänst för företagsstöd

Informationstjänst för företagsstöd

Den offentliga informationstjänsten för företagsstöd innehåller uppgifter om beviljade och utbetalda stöd enligt FO-nummer. Syftet är att effektivisera transparensen i och uppföljningen av företagsstöden samt att ge information om hur stöden fördelas och utvecklas.

Informationstjänst för företagsstöd

Finlands program för hållbar tillväxt

Finlands program för hållbar tillväxt

Programmet främjar konkurrenskraft, investeringar, en höjning av kompetensnivån samt forskning, utveckling och innovation. På vår webbplats finns information om finansieringsobjekten inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde, bl.a. om ansökningsomgångar som riktar sig till företag.

Programmet för hållbar tillväxt i arbets- och näringsministeriet

Ministeriet

Ministeriet

Ministeriet

Arbets - och näringsministeriet skapar förutsättningar för en ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar tillväxt. Den uppstår av kunniga människor på högkvalitativa arbetsplatser, produktivitetstillväxt och ökad sysselsättning.

Information om ministeriets uppgifter och målsättningar

Koncernens ämbetsverk, bolag och fonder

Koncernens ämbetsverk, bolag och fonder

ANM-koncernen omfattar sju ämbetsverk, 15 NTM-centraler, 15 arbets- och näringsbyråer, sex bolag och tre fonder. Inom hela förvaltningsområdet finns ca 8 000 anställda.

Läs mera

Ministrarna

Arto Satonen
Arto Satonen
Arbetsminister
Wille Rydman
Wille Rydman
Näringsminister
Kai Mykkänen
Kai Mykkänen
Miljö- och klimatminister
Mari Rantanen
Mari Rantanen
Inrikesminister
Anna-Kaisa Ikonen
Anna-Kaisa Ikonen
Kommun- och regionminister