Innehåll med tagg kasvu .

Branschrapport: Bageribranschen följer med sin tid och satsar på framtiden

8.12.2021 13.00
ANM
En graphic, som visar strävan efter tillväxt hos SMF-företag inom bageri- och livsmedelsbranschen.
Den mångformiga bageribranschens omsättning ökade 2020. Konkurrensen inom branschen fortsätter att vara tuff. Utöver bageriverksamhet och gräddning i butiker har ökad import gjort konkurrensen ännu tuffare.

Branschrapport: Tillväxtfrämjande trender inom naturproduktbranschen blir starkare

8.12.2021 13.00
ANM
En bild som visar finska skog och en hand, som plockar röda bären.
Efterfrågan på naturprodukter väntas öka ute i världen. Det väntas uppstå betydande affärsverksamhet kring naturens råvaror, eftersom den ekonomiska potentialen i dem ännu inte har utnyttjats fullt ut.

Regeringens proposition
Försök ska uppmuntra ensamföretagare att anställa en första arbetstagare

30.9.2021 13.41
ANM
#rekryteringsstödförsöket
Regeringen föreslår ett försök för att utreda vilka effekter rekryteringsstöd har på anställningen av en första utomstående arbetstagare i företag. I försöket utreds det om ett ekonomiskt stöd för lönekostnaderna sänker tröskeln för rekrytering. Målet är att främja företagens tillväxt och sysselsättningen. Avsikten är att försöket inleds den 1 mars 2022 och pågår till utgången av 2023.

Begäran om utlåtanden: utkast till förordning om stöd för energiinvesteringar 2022–2026 enligt Finlands återhämtnings- och resiliensplan

24.9.2021 15.50
ANM
Kuvassa rahapino ja taimi
Ett utkast till statsrådets förordning om stöd för energiinvesteringar 2022–2026 enligt Finlands återhämtnings- och resiliensplan har färdigställts. Arbets- och näringsministeriet tar emot utlåtanden om utkastet fram till den 20 oktober 2021 på webbplatsen Utlåtande.fi

Statsägt bolag för att sysselsätta de allra mest utsatta partiellt arbetsföra grundas i Finland

21.10.2021 13.35
ANM
Arbetstagare på ett kafé
I Finland grundas ett nytt statsägt bolag med specialuppgifter, Jobbkanalen Ab. Dess uppgift är att främja sysselsättningen av partiellt arbetsföra personer i utsatt ställning. Bolaget stöder de anställdas färdigheter så att de efter att först ha arbetat på Jobbkanalen får ett jobb på den öppna arbetsmarknaden.

Nordiska ministerrådets regionministrar: Multilokalitet skapar ny livskraft i regionerna

16.9.2021 18.09
ANM
Nordiska ministerrådets regionministrar diskuterade multilokalitet och grön återhämtning under ett hybridmöte i Helsingfors den 16 september 2021. Ministrarna beslutade inleda ett forskningsprojekt för att utreda de ekonomiska, sociala och miljömässiga konsekvenserna av multilokalitet i olika regioner.

Visa mer...

Ministeriet

Ministeriet

Ministeriet

Arbets - och näringsministeriet skapar förutsättningar för en ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar tillväxt. Den uppstår av kunniga människor på högkvalitativa arbetsplatser, produktivitetstillväxt och ökad sysselsättning.

Information om ministeriets uppgifter och målsättningar

Koncernens ämbetsverk, bolag och fonder

Koncernens ämbetsverk, bolag och fonder

ANM-koncernen omfattar sju ämbetsverk, 15 NTM-centraler, 15 arbets- och näringsbyråer, fem bolag och tre fonder. Inom hela förvaltningsområdet finns ca 8 000 anställda.

Läs mera

Ministrarna