Innehåll med tagg työelämä .

SMF-företagsbarometern: Positiva konjunkturförväntningar hos små och medelstora företag inom social- och hälsovården

25.11.2021 9.02
ANM
Andel av små och medelstora företag som ser tillgången på arbetskraft som ett hinder för utveckling: 17 % inom alla branscher och 11 % inom social- och hälsovården.
De små och medelstora företagens konjunkturförväntningar inom den närmaste framtiden inom social- och hälsovårdstjänsterna är positiva och har ökat klart sedan 2020.

Plattformsekonomi och psykisk hälsa i arbetslivet på agendan när de nordiska arbetsministrarna och ILO:s generaldirektör träffas i Helsingfors

22.11.2021 13.00
ANM SHM
Nordiska flaggor
Bild: Magnus Fröderberg/Norden.org
Förändringarna i arbetslivet och de nya arbetssätten innebär både utmaningar och möjligheter för den nordiska arbetsmarknaden och arbetstagarnas välbefinnande. De nordiska arbetsministrarna diskuterar frågan vid ett möte som Finland ordnar som ordförande för Nordiska ministerrådet den 22–23 november 2021.

Arbetsgivaren måste betala ersättning till arbetstagaren för alla konkurrensförbudsavtal – lagändringarna träder i kraft i januari 2022

18.11.2021 13.48
ANM
Ogrundade konkurrensförbudsavtal begränsar arbetstagarnas möjligheter att röra sig på arbetsmarknaden, vilket gör arbetsmarknaden mindre smidig. Riksdagen har godkänt de lagändringar som regeringen föreslagit i syfte att minska antalet ogrundade konkurrensförbudsavtal. Arbetsgivaren ska i fortsättningen betala arbetstagaren ersättning också för konkurrensförbudsavtal som är kortare än sex månader.

Arbetsmarknadsprognos: Sysselsättningen överstiger nivån före coronakrisen i år – arbetslösheten blir lägre först under 2023

9.11.2021 11.01
ANM
Graphic: Sysselsättningsgrad mellan 15 - 64 år till året 2023
Sysselsättningen ökar i år med 55 000 och 2022 med 22 000 sysselsatta. Sysselsättningsnivån före coronaviruset kommer att överskridas redan i år. I och med den goda ekonomiska utvecklingen i år och det följande året förutspås sysselsättningsgraden stiga till 73,8 procent år 2023.

Statsägt bolag för att sysselsätta de allra mest utsatta partiellt arbetsföra grundas i Finland

21.10.2021 13.35
ANM
Arbetstagare på ett kafé
I Finland grundas ett nytt statsägt bolag med specialuppgifter, Jobbkanalen Ab. Dess uppgift är att främja sysselsättningen av partiellt arbetsföra personer i utsatt ställning. Bolaget stöder de anställdas färdigheter så att de efter att först ha arbetat på Jobbkanalen får ett jobb på den öppna arbetsmarknaden.

Kompetenscentret för sociala företag inleder sin verksamhet

7.10.2021 11.28
ANM
Arbets- och näringsministeriet har beviljat tre miljoner euro i statsunderstöd för att starta ett kompetenscenter för sociala företag i enlighet med de riktlinjer som regeringen drog upp vid sin halvtidsöversyn. Finansieringsbeslutet undertecknades av arbetsminister Tuula Haatainen.

Visa mer...

Ministeriet

Ministeriet

Ministeriet

Arbets - och näringsministeriet skapar förutsättningar för en ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar tillväxt. Den uppstår av kunniga människor på högkvalitativa arbetsplatser, produktivitetstillväxt och ökad sysselsättning.

Information om ministeriets uppgifter och målsättningar

Koncernens ämbetsverk, bolag och fonder

Koncernens ämbetsverk, bolag och fonder

ANM-koncernen omfattar sju ämbetsverk, 15 NTM-centraler, 15 arbets- och näringsbyråer, fem bolag och tre fonder. Inom hela förvaltningsområdet finns ca 8 000 anställda.

Läs mera

Ministrarna