I januari fanns det 291 100 arbetslösa arbetssökande

20.2.2024 8.03
ANM
I slutet av januari 2024 fanns det sammanlagt 291 100 arbetslösa arbetssökande. Det är 33 100  fler än ett år tidigare.
Antalet arbetslösa arbetssökande steg med 33 100 personer jämfört med januari i fjol. Det anmäldes 91 200 nya lediga jobb. Allt som allt fanns det i januari 133 400 lediga jobb, vilket är 43 100 färre än för ett år sedan.

Arbets- och näringsministeriet fastställde prioriteringarna i energistödet för 2024

16.2.2024 14.47
ANM
Piirros vihreistä energiamuodoista
Arbets- och näringsministeriet har dragit upp riktlinjer för prioriteringarna i energistödet för 2024. Genom energistödet främjas produktion av förnybar energi, produktion av förnybar vätgas och av drivmedel som framställs av den, energisparande eller effektivisering av produktionen och användningen av energi, utnyttjande av spillvärme eller annan omvandling av energisystemet så att det blir koldioxidsnålt.

Reformen av systemet med lokala avtal framskrider

15.2.2024 15.58
ANM
Den arbetsgrupp på trepartsbasis som bereder en reform av systemet med lokala avtal håller på att slutföra sitt arbete och de allmänna riktlinjerna i reformen är nu klara. Remissbehandlingen av arbetsgruppens betänkande inleds i februari.

Regeringen ingriper i arbetsrelaterat utnyttjande genom ett omfattande åtgärdsprogram

15.2.2024 13.06
ANM
För att arbetskraftsinvandringen ska kunna främjas förutsätts det att man genom effektiva och proaktiva åtgärder ingriper i utnyttjandet av utländsk arbetskraft. Nya åtgärdsprogrammet mot arbetsrelaterat utnyttjande tar itu med fenomenet under regeringsperioden genom lagstiftningsreformer och ökat myndighetssamarbete.

Osäkerhet och räntor pressar små och medelstora företags konjunkturförväntningar

13.2.2024 9.02
ANM
De små och medelstora företagens konjunkturförväntningar har minskat klart sedan förra hösten. Detta har särskilt berott på en rekordsnabb höjning av räntorna, fortsatt svagt ekonomiskt läge och Rysslands utdragna anfallskrig mot Ukraina. De små och medelstora företagens investeringsvilja är fortfarande ringa. Företagen har dock fortfarande för avsikt att hålla fast vid sin personal.

Se även

Arbets- och näringstjänsterna 2024

Arbets- och näringstjänsterna 2024

Organiseringsansvaret för arbets- och näringstjänsterna överförs till kommunerna den 1 januari 2025. Målet med reformen är en servicestruktur som på bästa möjliga sätt främjar snabb sysselsättning.

Reformens webbsidor

Informationstjänst för företagsstöd

Informationstjänst för företagsstöd

Den offentliga informationstjänsten för företagsstöd innehåller uppgifter om beviljade och utbetalda stöd enligt FO-nummer. Syftet är att effektivisera transparensen i och uppföljningen av företagsstöden samt att ge information om hur stöden fördelas och utvecklas.

Informationstjänst för företagsstöd

Finlands program för hållbar tillväxt

Finlands program för hållbar tillväxt

Programmet främjar konkurrenskraft, investeringar, en höjning av kompetensnivån samt forskning, utveckling och innovation. På vår webbplats finns information om finansieringsobjekten inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde, bl.a. om ansökningsomgångar som riktar sig till företag.

Programmet för hållbar tillväxt i arbets- och näringsministeriet

Ministeriet

Ministeriet

Ministeriet

Arbets - och näringsministeriet skapar förutsättningar för en ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar tillväxt. Den uppstår av kunniga människor på högkvalitativa arbetsplatser, produktivitetstillväxt och ökad sysselsättning.

Information om ministeriets uppgifter och målsättningar

Koncernens ämbetsverk, bolag och fonder

Koncernens ämbetsverk, bolag och fonder

ANM-koncernen omfattar sju ämbetsverk, 15 NTM-centraler, 15 arbets- och näringsbyråer, sex bolag och tre fonder. Inom hela förvaltningsområdet finns ca 8 000 anställda.

Läs mera

Ministrarna

Arto Satonen
Arto Satonen
Arbetsminister
Wille Rydman
Wille Rydman
Näringsminister
Kai Mykkänen
Kai Mykkänen
Miljö- och klimatminister
Mari Rantanen
Mari Rantanen
Inrikesminister
Anna-Kaisa Ikonen
Anna-Kaisa Ikonen
Kommun- och regionminister