I februari fanns det 258 100 arbetslösa arbetssökande

21.3.2023 8.03
ANM
Arbetslösa arbetssökande i slutet av februari: totalt 258 100, en minskning på 7 500 för ett år sedan.
Antalet arbetslösa arbetssökande minskade med 7 500 personer. I februari anmäldes 92 000 nya lediga jobb. Allt som allt fanns det 198 400 lediga jobb, vilket är 44 000 färre än för ett år sedan.

EU-initiativ ska främja klimatneutral teknik och öka Europas självförsörjningsgrad

17.3.2023 15.21
ANM
Den 16 mars 2023 lade kommissionen fram lagstiftningsförslag om främjande av klimatneutral teknik för nettonollutsläpp samt om säkerställande av tillgång till råvaror av avgörande betydelse. Båda förslagen syftar till att påskynda den gröna omställningen och stärka EU:s självförsörjningsgrad. Teknik som påskyndar den gröna omställningen står i centrum för den globala tekniska konkurrensen. Arbets- och näringsministeriet ordnar ett samråd med grupper som berörs av förslagen den 28 mars 2023.

Arbetslivsbarometern: 85 procent av löntagarna upplever sitt arbete som betydelsefullt, men upplevelsen av skadlig stress ökar något

15.3.2023 9.01
ANM
Infografiken som berättar om lörtagarnas belastning i arbete.
Löntagarnas möjligheter att påverka sitt eget arbete har ökat efter en lång jämn period. En majoritet av löntagarna upplever att arbetslivskvaliteten är bra mätt med flera olika mått. I resultaten kan man dock notera en differentiering mellan olika löntagargrupper.

Resultaten av utredningen om utvecklingen av myndighetssamarbetet kring arbets- och utbildningsrelaterad invandring

14.3.2023 13.42
ANM
Owal group har på uppdrag av arbets- och näringsministeriet genomfört en utredning som bekräftar att de åtgärder som vidtagits de senaste åren har lyft Finlands politik för arbets- och utbildningsrelaterad invandring till en ny nivå. Nästa steg är att säkerställa att den arbets- och utbildningsrelaterade invandringen blir en integrerad del av myndigheternas uppgifter och att man förbinder sig till gemensamma förvaltningsövergripande mål.

Effektundersökning av coronastöd till företag inleds

7.3.2023 9.23
ANM
korontuet -kuvituskuva
Syftet med utvärderingarna i undersökningen är att utreda hur stödprogrammet för företag har lyckats i förhållande till målen, men också de samhällsekonomiska konsekvenserna och konsekvenserna för produktiviteten på lång sikt. Dessutom kartlägger projektet effekterna på marknaden och konkurrensen. Undersökningen genomförs av Etlatieto Oy.

Utredning: det finns utrymme för bättre samordning av de finansiella instrumenten för kreativ ekonomi

2.3.2023 9.58
ANM
Det finns ett täckande utbud av offentliga finansiella instrument för företag inom kreativ ekonomi, men samordningen av instrumenten kan förbättras. Detta konstateras i en utredning om användbarheten av offentliga finansiella instrument för att finansiera dublicerbart innehåll, som arbets- och näringsministeriet publicerade den 2 mars 2023.

Visa mer...

Se även

Regeringens sysselsättningsåtgärder

Regeringens sysselsättningsåtgärder

Regeringen vidtar sysselsättningsåtgärder som stärker ekonomin och som syftar till sysselsättningseffekter som motsvarar 80 000 nya sysselsatta. 

Regeringens sysselsättningsåtgärder

Arbets- och näringstjänsterna 2024

Arbets- och näringstjänsterna 2024

Avsikten är att arbets- och näringstjänsterna överförs till kommunerna under 2024. Målet med reformen är en servicestruktur som på bästa möjliga sätt främjar snabb sysselsättning.

Reformens webbsidor

Finlands program för hållbar tillväxt

Finlands program för hållbar tillväxt

Programmet främjar konkurrenskraft, investeringar, en höjning av kompetensnivån samt forskning, utveckling och innovation. På vår webbplats finns information om finansieringsobjekten inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde, bl.a. om ansökningsomgångar som riktar sig till företag.

Programmet för hållbar tillväxt i arbets- och näringsministeriet

Ministeriet

Ministeriet

Ministeriet

Arbets - och näringsministeriet skapar förutsättningar för en ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar tillväxt. Den uppstår av kunniga människor på högkvalitativa arbetsplatser, produktivitetstillväxt och ökad sysselsättning.

Information om ministeriets uppgifter och målsättningar

Koncernens ämbetsverk, bolag och fonder

Koncernens ämbetsverk, bolag och fonder

ANM-koncernen omfattar sju ämbetsverk, 15 NTM-centraler, 15 arbets- och näringsbyråer, fem bolag och tre fonder. Inom hela förvaltningsområdet finns ca 8 000 anställda.

Läs mera

Ministrarna

Tuula Haatainen
Tuula Haatainen
Arbetsminister
Mika Lintilä
Mika Lintilä
Näringsminister