RRF-investeringsstöd för energiinfrastrukturprojekt kan sökas fram till den 15 maj

15.4.2024 16.20
ANM
Finlands program för hållbar tillväxt -logo
nsökan om investeringsstöd för energiinfrastrukturprojekt enligt Finlands plan för återhämtning och resiliens (RRP) har utlysts. Utlysningen pågår fram till den 15 maj 2024. Stödet kan sökas av företag och sammanslutningar vars godtagbara kostnader överstiger fem miljoner euro. Sammanlagt har ca 35 miljoner euro i stöd reserverats för godtagbara projekt.

Lagförslag om lokala avtal till fortsatt beredning

12.4.2024 16.36
ANM
Arbets- och näringsministeriet har fått 49 utlåtanden om de lagändringar som ska beredas och som främjar lokala avtal. Responsen analyseras härnäst som en del av den fortsatta beredningen. Propositionsutkastet ska också bedömas av rådet för bedömning av lagstiftningen.

Arbetsgruppen för reformering av ellagsstiftningen för att underlätta nätanslutningar för elproducenter och industrins investeringar

12.4.2024 10.18
ANM
Kraftledning i träskmark
Arbets- och näringsministeriet har tillsatt en arbetsgrupp med uppgift att utarbeta ett förslag till revidering av elmarknadslagen. Syftet är att integrera den ökande elproduktionen och den allt högre belastningen i stamnätet och högspänningsdistributionsnäten. Arbetsgruppen ska överlämna sitt förslag till ministeriet senast den 29 november 2024.

Näringsminister Rydman deltar i det 9:e sammanhållningsforumet i Bryssel

12.4.2024 8.53
ANM
Näringsminister Wille Rydman deltar i Europeiska kommissionens sammanhållningsforum i Bryssel den 11–12 april 2024. Vid 9:e sammanhållningsforumet behandlas betydelsen av Europeiska unionens sammanhållningspolitik för regionernas och invånarnas välfärd.

Kärnenergikolumn: Det lönar sig att hoppa på ett plan till Bryssel

11.4.2024 15.17
ANM
Juho Korteniemi
”Ydinenergialla tuotetulle sähkölle oli kylmillä talvikeleillä todellakin kysyntää. Aiempaa haastavampi energiamarkkinatilanne on lisännyt ymmärrystä ydinenergian käytölle myös ympäri Eurooppaa. Kannustankin suomalaisia aktiivisuuteen EU:n suuntaan. Brysselin koneeseen kannattaa astua”, kirjoittaa teollisuusneuvos Juho Korteniemi kolumnissaan.

Se även

Arbets- och näringstjänsterna 2024

Arbets- och näringstjänsterna 2024

Organiseringsansvaret för arbets- och näringstjänsterna överförs till kommunerna den 1 januari 2025. Målet med reformen är en servicestruktur som på bästa möjliga sätt främjar snabb sysselsättning.

Reformens webbsidor

Informationstjänst för företagsstöd

Informationstjänst för företagsstöd

Den offentliga informationstjänsten för företagsstöd innehåller uppgifter om beviljade och utbetalda stöd enligt FO-nummer. Syftet är att effektivisera transparensen i och uppföljningen av företagsstöden samt att ge information om hur stöden fördelas och utvecklas.

Informationstjänst för företagsstöd

Finlands program för hållbar tillväxt

Finlands program för hållbar tillväxt

Programmet främjar konkurrenskraft, investeringar, en höjning av kompetensnivån samt forskning, utveckling och innovation. På vår webbplats finns information om finansieringsobjekten inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde, bl.a. om ansökningsomgångar som riktar sig till företag.

Programmet för hållbar tillväxt i arbets- och näringsministeriet

Ministeriet

Ministeriet

Ministeriet

Arbets - och näringsministeriet skapar förutsättningar för en ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar tillväxt. Den uppstår av kunniga människor på högkvalitativa arbetsplatser, produktivitetstillväxt och ökad sysselsättning.

Information om ministeriets uppgifter och målsättningar

Koncernens ämbetsverk, bolag och fonder

Koncernens ämbetsverk, bolag och fonder

ANM-koncernen omfattar sju ämbetsverk, 15 NTM-centraler, 15 arbets- och näringsbyråer, sex bolag och tre fonder. Inom hela förvaltningsområdet finns ca 8 000 anställda.

Läs mera

Ministrarna

Arto Satonen
Arto Satonen
Arbetsminister
Wille Rydman
Wille Rydman
Näringsminister
Kai Mykkänen
Kai Mykkänen
Miljö- och klimatminister
Mari Rantanen
Mari Rantanen
Inrikesminister
Anna-Kaisa Ikonen
Anna-Kaisa Ikonen
Kommun- och regionminister