Kolumner

Efterfrågan på arbetskraft trotsar lågkonjunkturen

21.11.2023 8.11
En ny slags historia skapas på arbetsmarknaden. Det finns många lediga jobb trots att vi befinner oss i en lågkonjunktur. Samtidigt har utbudet av arbetskraft plötsligt ökat till följd av en rekordhög invandring, konstaterar understatssekreterare Elina Pylkkänen i sin kolumn.

Medel för att råda bot på strukturell arbetslöshet

24.10.2023 8.27
Understatsekreterare Elina Pylkkänen
Människor som hotas av strukturell arbetslöshet har ett akut behov att få utbildning inom de branscher där det behövs arbetskraft, skriver understatssekreterare Elina Pylkkänen i sin kolumn.

Den nya Tesikoncernen får en tydligare industripolitisk uppgift

4.10.2023 13.34
Elinkeinoministeri Wille Rydman
Elinkeinoministeri Wille Rydman
Regeringens viktigaste mål är att åter styra in Finland på ett tillväxtspår. Sammanslagningen av statens kapitalplaceringsbolag – Finlands Industriinvestering Ab, Business Finland Venture Capital Ab, Oppiva Invest Oy och Klimatfonden Ab – är ett led i detta arbete. Genom sammanslagningen eftersträvas största möjliga tillväxt och näringspolitiska genomslag för företagen, men också synergifördelar. Målet är att statens begränsade resurser används så effektivt som möjligt.

Orkar ekonomin fortfarande hålla uppe farten med hjälp av sysselsättningen?

26.9.2023 8.46
Alivaltiosihteeri Elina Pylkkänen
Traditionella teoretiska lagbundenheter i den ekonomiska vetenskapen har många gånger prövats. Ofta har man varit tvungen att överge gamla ekonomiska läror när verkligheten inte lyder den ekonomiska teori som bevisats på papper. En sådan egendomlighet passerades nyligen, skriver understatssekreterare Elina Pylkkänen i sina kolumnen.

Hållbar tillväxt och arbetsplatser i Finland genom företagande

5.9.2023 9.43
Elinkeinoministeri Wille Rydman ja työministeri Arto Satonen
Elinkeinoministeri Wille Rydman ja työministeri Arto Satonen
Finland behöver hållbar tillväxt. Detta är regeringens viktigaste finanspolitiska mål. Vi behöver tillväxt för att kunna förbättra hållbarheten i de offentliga finanserna och höja sysselsättningsgraden till 80 procent fram till 2031. Företagare och företag har en central roll när det gäller att skapa nya arbetstillfällen.

Utnyttjandet av och regleringen om kärnenergi reformeras

31.8.2023 9.59
Juho Korteniemi i en semi-närbild
Juho Korteniemi
I år produceras redan över 40 procent av den finska elen med kärnenergi. I framtiden kan kärnenergi produceras också i mindre enheter än för närvarande och utnyttjas för nya ändamål, såsom för uppvärmning av industri och samhällen. Nya utsikter för verksamheten inom sektorn förutsätter ett nytt slags grepp också inom förvaltningen, skriver industriråd Juho Korteniemi.

Välkommen till Finland, internationella experter och företagare

24.8.2023 8.30
Työministeri Satonen
Finland behöver internationell arbetskraft för att svara på efterfrågan på arbetsmarknaden och bristen på kompetent arbetskraft. För att internationella experter ska komma till Finland och arbeta måste Finland ha dragnings- och hållkraft ur både arbetstagarnas och arbetsgivarnas synvinkel.

Låg aktivitet inom byggbranschen

22.8.2023 8.37
Undersekreteriat Elina Pylkkänen
Det finns en viss spänning i luften varje gång de senaste sysselsättnings- och arbetslöshetssiff-rorna offentliggörs. De uppgifter för juli som publicerades i dag den 22 augusti 2023 visar att arbetslösheten inte har ökat nämnvärt jämfört med läget för en månad sedan. Detta är en hel-hetssituation som inte avslöjar den branschvisa situationen. Inom byggbranschen har arbetslösheten nu ökat klart, skriver understatssekreterare Elina Pylkkänen i sin kolumn.

Investeringar och västmarknaden ersatte rysk energi – priserna återspeglar den nya verkligheten

4.8.2023 12.13
Riku Huttunen i halv närbild
Riku Huttunen
Ennen Venäjän hyökkäystä Ukrainaan helmikuussa 2022 noin kolmannes Suomessa käytetystä energiasta tuotiin Venäjältä. Tuo osuus painettiin määrätietoisin toimin liki nollaan muutamassa kuukaudessa, eikä Venäjän käynnistämä energiasota voinut olla näkymättä kuluttajahinnoissa. Energiamarkkinoiden löytäessä uuden muodon on hyvä tarkastella, millä venäläinen energia korvattiin ja mitä pysyvämpiäkin vaikutuksia kaupan muutoksilla on, kirjoittaa TEM:n ylijohtaja Riku Huttunen kolumnissaan.

Matchningsparadox på arbetsmarknaden

25.7.2023 8.56
Elina Pylkkänen
Elina Pylkkänen
I juni fanns det 264 700 arbetslösa arbetssökande vid arbets- och näringstjänsterna. I maj var antalet ungefär 26 000 färre. Lyckligtvis är detta en typisk säsongsvariation och inte så alarmerande, eftersom det vid den här tiden i fjol bara fanns omkring 5 000 färre arbetslösa.

Paus i tillväxten – vad händer med arbetslösheten?

20.6.2023 8.08
Elina Pylkkänen
Elina Pylkkänen
Arbetslösheten korrelerar med den ekonomiska konjunkturen, i allmänhet med en liten fördröjning. För innevarande år förutspås nolltillväxt, men arbetslösheten har inte alls ökat nämnvärt, skriver understatssekreterare Elina Pylkkänen.

Sysselsättningsöversikt ger utgångspunkter för det kommande regeringsarbetet

24.5.2023 8.06
Elina Pylkkänen
Elina Pylkkänen
Att öka sysselsättningen är ett av de viktigaste målen även under nästa regeringsperiod utifrån de pågående förhandlingarna. Och det är mycket motiverat att det ska vara så, eftersom bristen på kompetent arbetskraft har varit ett problem för över hälften av arbetsgivarna, skriver understatssekreterare Elina Pylkkänen i sin kolumn.

Världen förändras, Finland måste positionera sig på nytt också i det internationella FoUI-samarbetet

12.5.2023 11.42
Ilona Lundström
Statlig styrning har gjort en global återkomst inom teknik- och innovationspolitiken. Värdekedjorna bröts redan under coronatiden, och det nu pågående ryska anfallskriget i Ukraina samt den ökade ekonomiska och tekniska stormaktskonkurrensen mellan USA och Kina utmanar också Finland. Block inom teknik byggs i rask takt med stora satsningar.

Sysselsättningspolitik på femton sätt i ett land

26.4.2023 8.09
Elina Pylkkänen
Elina Pylkkänen
I Finland delar 15 NTM-områden oron för tillgången på kompetent arbetskraft. Närings- och befolkningsstrukturen i landskapen skiljer sig dock från varandra. Varför inte bedriva sysselsättnings-, närings- och utbildningspolitiken regionvist, frågar sig understatssekreterare Elina Pylkkänen i sin kolumn.

Nödåtgärder och marknaden hjälpte över vintern, men energikrisen är inte helt förbi

4.4.2023 10.00
Ryssland lyckades inte få Europa på knä med det energikrig som det inledde genom att begränsa gashandeln redan ett halvt år före den militära invasionen av Ukraina. De största utmaningarna hänför sig dock även i fortsättningen till tillräcklig tillgång på gas. Gassituationen återspeglas på elmarknaden, som i stor utsträckning håller på att lugna ner sig. I Finland är det särskilt nödvändigt att sörja för tillgången på värmebränslen. De goda nyheterna är att energikrisen inte har bromsat upp den rena omställningen och att även inflationstrycket gradvis minskar.

Söker kompetent arbetskraft, men varifrån? 

21.3.2023 8.12
Elina Pylkkänen
Behovet av arbetskraftsinvandring har ökat under de senaste åren, men i Finland finns det redan mycket outnyttjad arbetskraftspotential. Båda behövs för att stärka ekonomin, skriver understatssekreterare Elina Pylkkänen.

Allt mer typiskt med atypiska anställningar

21.2.2023 8.11
Elina Pylkkänen
Deltidsanställningar och visstidsanställningar tilltalar arbetstagare. Nästa regering bör sätta upp sina sysselsättningsmål så att de också beskriver vidare ökningar i produktionen, skriver understatssekreterare Elina Pylkkänen.

Gemensamma visioner för östra Finland – djärva idéer är välkomna

28.11.2022 13.17
Näringsminister Mika Lintilä
Näringsminister Mika Lintilä
Endast ett Finland vars resurser används fullt ut är ett tryggt, livskraftigt och konkurrenskraftigt Finland, skriver näringsminister Mika Lintilä.

Grå ekonomi bekämpas tillsammans – färsk undersökning ger viktig information om mängden svartarbete i Finland

22.11.2022 9.34
Työministeri Tuula Haatainen.
Työministeri Tuula Haatainen
Alla förlorar på att utföra eller låta utföra svartarbete. Det arbete som utförts för att bekämpa grå ekonomi under denna regeringsperiod bör fortsätta långsiktigt och i brett samarbete.

I landskampen inom sysselsättning liggen Finland efter Sverige, men det är inte långt till tätplacering

22.11.2022 8.20
Alivaltiosihteeri Elina Pylkkänen.
Alivaltiosihteeri Elina Pylkkänen
Finlands sysselsättningsgrad är rekordhög, 74,4 procent. Nu kan vi med tillförsikt jämföra våra prestationer med andra länder.