Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 1 och 13 kap. i lagen om sjöarbetsavtal

TEM098:00/2020 Lagstiftningsprojekt

Till lagen om sjöarbetsavtal fogas bestämmelser om alkoholutandningsprov hos arbetstagare. Förslaget bereds i delegationen för sjömansärenden. Remissutlåtanden - 8.7.-3.9.2021, regeringens proposition (RP 34/2022 rd) den 24 mars 2022, lagarna fastställdes den 22 juni 2022, nr 498-500/2022, ikraftträdande 1 september 2022.

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer TEM098:00/2020

Ärendenummer VN/17586/2020

Projektets arrangör arbets- och näringsministeriet

Uppgiftsklass Regeringens proposition bereds

Mandattid 27.7.2020 – 28.6.2022

Datum för tillsättande

Lagberedning

RP med förslag till lag om ändring av lagen om sjöarbetsavtal och till vissa lagar som har samband med den

Riksdagens svar EV 64/2022

Inom projektet bereds en regeringsproposition om ändring av lagen om sjöarbetsavtal. Till lagen om sjöarbetsavtal fogas bestämmelser om alkoholutandningsprov hos arbetstagare.

Ansvarig ministerTyöministeri Haatainen

Lagstiftningsplan för vårsessionen 2022

Kontaktperson
Johanna Ylitepsa, Erityisasiantuntija
tel. +358 295 064 207
[email protected]

Mål och resultat

Inom projektet bereds en regeringsproposition om ändring av lagen om sjöarbetsavtal. Till lagen om sjöarbetsavtal fogas bestämmelser om alkoholutandningsprov hos arbetstagare.

Sammandrag

Till lagen om sjöarbetsavtal fogas bestämmelser om alkoholutandningsprov hos arbetstagare. Förslaget bereds i delegationen för sjömansärenden. Remissutlåtanden - 8.7.-3.9.2021, regeringens proposition (RP 34/2022 rd) den 24 mars 2022, lagarna fastställdes den 22 juni 2022, nr 498-500/2022, ikraftträdande 1 september 2022.

Ytterligare uppgifter

Mer om ämnet

ANM Beslut 22.6.2022 11.17

ANM Beslut 22.6.2022 11.08