Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om sjöarbetsavtal

TEM098:00/2020 Lagstiftningsprojekt

Inom projektet bereds en regeringsproposition om ändring av lagen om sjöarbetsavtal. Till lagen fogas bestämmelser om alkoholutandningsprov hos arbetstagare. Förslaget bereds i delegationen för sjömansärenden. Remissutlåtanden -3.9.2021, proposition till riksdagen vecka 49.

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer TEM098:00/2020

Projektets arrangör arbets- och näringsministeriet

Mandattid

Datum för tillsättande

Lagberedning

RP med förslag till lag om ändring av lagen om sjöarbetsavtal
 • 1

  Under beredning

  Tillagd i sessionsperioden 14.4.2021
 • 2

  Nuvarande nivå: Uppskattad föredragningsvecka

  49/2021
 • 3

  Överlämnad till riksdagen

 • 4

  Författningen har antagits

Inom projektet bereds en regeringsproposition om ändring av lagen om sjöarbetsavtal. Till lagen om sjöarbetsavtal fogas bestämmelser om alkoholutandningsprov hos arbetstagare.

Ansvarig ministerTyöministeri Haatainen

Lagstiftningsplan för höstsessionen 2021

Kontaktperson
Johanna Ylitepsa, Erityisasiantuntija
tel. +358 295 064 207
[email protected]

Mål och resultat

Inom projektet bereds en regeringsproposition om ändring av lagen om sjöarbetsavtal. Till lagen om sjöarbetsavtal fogas bestämmelser om alkoholutandningsprov hos arbetstagare.

Sammandrag

Inom projektet bereds en regeringsproposition om ändring av lagen om sjöarbetsavtal. Till lagen fogas bestämmelser om alkoholutandningsprov hos arbetstagare. Förslaget bereds i delegationen för sjömansärenden. Remissutlåtanden -3.9.2021, proposition till riksdagen vecka 49.