Regeringens proposition: ändring till anmälningsskyldighet av företagsförvärv

TEM114:00/2021 Lagstiftningsprojekt

Företagsförvärv som överstiger vissa omsättningsgränser ska enligt konkurrenslagen (22 §) anmälas till Konkurrens- och konsumentverket. Arbets - och näringsministeriet värderar möjlig ändring till anmälningsskyldighet av företagsförvärv. Möjlig ändring skulle öka antal anmälningar till Konkurrens- och konsumentverket. Syf­tet med till­sy­nen över fö­re­tags­för­värv är att iden­ti­fi­e­ra fö­re­tags­för­värv som är skad­li­ga för kon­kur­ren­sen och kon­su­men­ter­na och in­gri­pa dem.

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer TEM114:00/2021

Ärendenummer VN/32496/2021

Projektets arrangör arbets- och näringsministeriet

Uppgiftsklass Regeringens proposition bereds

Mandattid 15.12.2021 –

Datum för tillsättande

Förhållande till regeringsprogrammet

Marin

Strategiset kokonaisuudet Ett livskraftigt Finland

Tavoite Finland är känt som ett föregångarland när det gäller teknisk utveckling, innovationsrelaterad upphandling och försökskultur

Lagberedning

RP med förslag till lag om ändring av konkurrenslagen (22 §)
 • 1

  Under beredning

  Tillagd i sessionsperioden 10.5.2022
 • 2

  Nuvarande nivå: Uppskattad föredragningsvecka

  38/2022
 • 3

  Överlämnad till riksdagen

 • 4

  Författningen har antagits

Företagsförvärv som överstiger vissa omsättningsgränser ska enligt konkurrenslagen 22 § anmälas till Konkurrens- och konsumentverket. Arbets - och näringsministeriet värderar möjlig ändring till anmälningsskyldighet av företagsförvärv. Ändringen kan innehålla omsättningsgränser och verkets möjlighet att undersöka och ingripa också företagsförvärv som uppfyllar inte omsättningsgränser. Möjlig ändring skulle öka antal anmälningar till Konkurrens- och konsumentverket.

Ansvarig ministerTyöministeri Haatainen

KontaktpersonIiro Ihanamäki, arbets- och näringsministeriet

Ytterligare uppgifter

 • Budgetlag: genom lagförslaget påverkas statens inkomster eller anvisas anslag till syften som föreskrivs i lag.

Lagstiftningsplan för höstsessionen 2022

Kontaktperson
Virve Haapajärvi, Hallitusneuvos
tel. +358 295 047 027
[email protected]

Kontaktperson
Iiro Ihanamäki, Erityisasiantuntija
tel. +358 295 047 217
[email protected]

Mål och resultat

Hallituksen esitys kilpailulain 22 §:n ja eräiden muiden kilpailulain pykälien muuttamisesta.

Sammandrag

Företagsförvärv som överstiger vissa omsättningsgränser ska enligt konkurrenslagen (22 §) anmälas till Konkurrens- och konsumentverket. Arbets - och näringsministeriet värderar möjlig ändring till anmälningsskyldighet av företagsförvärv. Möjlig ändring skulle öka antal anmälningar till Konkurrens- och konsumentverket. Syf­tet med till­sy­nen över fö­re­tags­för­värv är att iden­ti­fi­e­ra fö­re­tags­för­värv som är skad­li­ga för kon­kur­ren­sen och kon­su­men­ter­na och in­gri­pa dem.

Utgångspunkter

Nykyiset yrityskaupan ilmoitusvelvollisuuden liikevaihtorajat ovat korkeat Suomen kansantalouteen nähden ja niiden alle jää toimialoja ja tuote- ja maantieteellisiä markkinoita. Lisäksi liikevaihtoperusteiset rajat eivät sovellu ongelmitta yrityskauppoihin, joissa yrityksen taloudellinen merkitys markkinoilla ei perustu sen liikevaihtoon.

Ytterligare uppgifter

Mer om ämnet