Hallituksen esitys yrityskauppojen ilmoituskynnyksen muuttamisesta

TEM114:00/2021 Säädösvalmistelu

Työ- ja elinkeinoministeriö arvioi kilpailulain 22 §:n yrityskauppojen ilmoituskynnyksen muutostarvetta ja mahdollisen muutoksen sisältöä. Mahdollisen muuttamisen tarkoituksena olisi, että nykyisen ilmoituskynnyksen alittaviin, mutta haitalliseen markkinoiden keskittymiseen johtaviin yrityskauppoihin voitaisiin puuttua nykyistä paremmin.

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero TEM114:00/2021

Asianumerot VN/32496/2021

Asettaja työ- ja elinkeinoministeriö

Tehtäväluokka Hallituksen esityksen valmistelu

Toimikausi/aikataulu 15.12.2021 –

Asettamispäivä

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Marin

Strategiset kokonaisuudet Elinvoimainen Suomi

Tavoite Suomi tunnetaan teknologisen kehityksen, innovatiivisten hankintojen ja kokeilukulttuurin edelläkävijänä

Lainvalmistelu

HE laiksi kilpailulain 22 §:n muuttamisesta
 • 1

  Valmistelussa

  Lisätty istuntokauden suunnitelmaan 10.5.2022
 • 2

  Meneillään oleva vaihe: Arvioitu esittelyviikko

  38/2022
 • 3

  Annettu eduskunnalle

 • 4

  Säädös hyväksytty

Yrityskaupat, jotka ylittävät tietyt liikevaihtorajat, tulee kilpailulain 22 §:n mukaan ilmoittaa Kilpailu- ja kuluttajavirastolle. Työ- ja elinkeinoministeriö arvioi mahdollista yrityskauppojen ilmoitusvelvollisuuden muutosta. Muutos voisi sisältää liikevaihtorajat ja viraston mahdollisuuden tutkia ja puuttua myös yrityskauppoihin, jotka eivät ylitä liikevaihtorajoja. Mahdollinen muutos lisäisi Kilpailu- ja kuluttajavirastolle ilmoitettavien kauppojen määrää.

VastuuministeriTyöministeri Haatainen

YhteyshenkilöIiro Ihanamäki, työ- ja elinkeinoministeriö

Lisätietoa

 • Budjettilaki: lakiesityksellä vaikutetaan valtiolle kertyviin tuloihin tai sidotaan määrärahoja laissa säädettyyn tarkoitukseen.

Syysistuntokauden 2022 lainsäädäntösuunnitelma

Yhteyshenkilö
Virve Haapajärvi, Hallitusneuvos
puh. +358 295 047 027
[email protected]

Yhteyshenkilö
Iiro Ihanamäki, Erityisasiantuntija
puh. +358 295 047 217
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Hallituksen esitys kilpailulain 22 §:n ja eräiden muiden kilpailulain pykälien muuttamisesta.

Tiivistelmä

Työ- ja elinkeinoministeriö arvioi kilpailulain 22 §:n yrityskauppojen ilmoituskynnyksen muutostarvetta ja mahdollisen muutoksen sisältöä. Mahdollisen muuttamisen tarkoituksena olisi, että nykyisen ilmoituskynnyksen alittaviin, mutta haitalliseen markkinoiden keskittymiseen johtaviin yrityskauppoihin voitaisiin puuttua nykyistä paremmin.

Lähtökohdat

Nykyiset yrityskaupan ilmoitusvelvollisuuden liikevaihtorajat ovat korkeat Suomen kansantalouteen nähden ja niiden alle jää toimialoja ja tuote- ja maantieteellisiä markkinoita. Lisäksi liikevaihtoperusteiset rajat eivät sovellu ongelmitta yrityskauppoihin, joissa yrityksen taloudellinen merkitys markkinoilla ei perustu sen liikevaihtoon.

Lisätietoja

Lisää aiheesta