Nätverket Team Finland som katalysator för företags internationalisering

Arbets- och näringsministeriet svarar, som en del av nätverket Team Finland, för tjänsterna för företag som söker tillväxt genom internationalisering.

Konceptet Team Finland samlar ihop alla statligt finansierade tjänster för företag och utvecklar också partnerskapssamarbete med producenter av regionala och privata internationaliseringstjänster. Företag erbjuds information om världsmarknaden, rådgivning i frågor som rör den internationella affärsverksamheten, finansiering samt affärskontakter inom olika marknadsområden.

Nätverket har verksamhet på olika håll i Finland och vid fler än 80 verksamhetsställen ute i världen.

Du kan kontakta Team Finland genom att ringa servicenumret 0295 020 510 eller genom att lämna ringbud på team.finland.fi > kontakta oss.

Närmare information om nätverket Team Finland och dess tjänster hittar du på www.team-finland.fi/sv/.