Team Finland -verkosto yritysten kansainvälistymisen vauhdittajana

Team Finland on yrityksille kansainvälistymispalveluita tarjoavien julkisten toimijoiden verkosto.

Verkosto pyrkii tarjoamaan yrityksille sujuvan palveluketjun neuvonnasta rahoitukseen. Yrityksen kansainvälistymisen tarpeisiin kootaan räätälöity palvelukokonaisuus verkoston toimijoiden tarjoamista palveluista.

Esimerkiksi Team Finland -palveluehdotuksissa on mukana useimmiten ainakin ELY-keskukset, Finpro, Tekes, Finnvera ja ulkoasiainministeriö. Tavoitteena on, että yritys saa tarvitsemansa palvelukokonaisuuden mahdollisimman helposti. Verkosto toimii 18 maakunnassa ja yli 80 toimipisteessä maailmalla.

Yritykset voivat olla yhteydessä Team Finlandiin soittamalla palvelupuhelinnumeroon 0295 020 510 tai jättämällä yhteydenottopyynnön team.finland.fi/ota-yhteytta.

Työ- ja elinkeinoministeriö vastaa elinkeino- ja innovaatiopolitiikasta ja sen osana yritysten kansainvälistymisen edistämisestä ja ulkomaisten investointien hankinnasta.

Team Finland –verkoston toimijoista Finpro, Tekes, Finnvera, Teollisuussijoitus, Patentti- ja rekisterihallitus, ELY-keskukset ja Suomalais-Venäläinen kauppakamari sekä Suomalais-ruotsalainen kauppakamari kuuluvat työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalaan.

Tutustu tarkemmin Team Finland -verkostoon ja sen palveluihin www.team-finland.fi