Publiceringsdagar för statistiska uppgifter under 2016

Statistikerna offentliggörs på publiceringsdagens morgon klockan 9.00.

Arbets- och näringsministeriets Arbetsförmedlingsstatistik,
liksom Sysselsättningsöversikten och Statistikcentralens
arbetskraftsundersökning som ges ut månatligen,
kommer att publiceras under 2016 enligt följande tidtabell:

Statistikföringsmånad  
December 2015
Januari 2016
Februari 2016
Mars 2016
April 2016
Maj 2016
Juni 2016
Juli 2016
Augusti 2016
September 2016
Oktober 2016
November 2016
December 2016

Publiceringsdatum
27.01.2016, onsdag
23.02.2016, tisdag
22.03.2016, tisdag
26.04.2016, tisdag
24.05.2016, tisdag
21.06.2016, tisdag
26.07.2016, tisdag
23.08.2016, tisdag
20.09.2016, tisdag
25.10.2016, tisdag
22.11.2016, tisdag
20.12.2016, tisdag
24.01.2017, tisdag

Arbetsförmedlingsstatistikens beskrivning och kvalitetsbeskrivning

Arbetsförmedlingsstatistikens beskrivning och kvalitetsbeskrivning är formbundna dokument som beskriver arbetsförmedlingsstatistikens datainnehåll, användningsändamål, databegrepp och dataklassificeringar, metoder för insamling av data, informationens aktualitet, tidtabeller för offentliggörande, riktighet samt tillgången till data, jämförbarhet och enhetlighet.