Publiceringsdagar för statistiska uppgifter under 2017

Statistikerna offentliggörs på publiceringsdagens morgon klockan 9.00.

Arbets- och näringsministeriets Arbetsförmedlingsstatistik,
liksom Sysselsättningsöversikten och Statistikcentralens
arbetskraftsundersökning som ges ut månatligen,
kommer att publiceras under 2017 enligt följande tidtabell:

Statistikföringsmånad  
December 2016
Januari 2017
Februari 2017
Mars 2017
April 2017
Maj 2017
Juni 2017
Juli 2017
Augusti 2017
September 2017
Oktober 2017
November 2017
December 2017

Publiceringsdatum
24.01.2017, tisdag
21.02.2017, tisdag
21.03.2017, tisdag
27.04.2017, torsdag
24.05.2017, onsdag
20.06.2017, tisdag
25.07.2017, tisdag
22.08.2017, tisdag
26.09.2017, tisdag
24.10.2017, tisdag
21.11.2017, tisdag
22.12.2017, fredag
25.01.2018, torsdag

Arbetsförmedlingsstatistikens beskrivning och kvalitetsbeskrivning

Arbetsförmedlingsstatistikens beskrivning och kvalitetsbeskrivning är formbundna dokument som beskriver arbetsförmedlingsstatistikens datainnehåll, användningsändamål, databegrepp och dataklassificeringar, metoder för insamling av data, informationens aktualitet, tidtabeller för offentliggörande, riktighet samt tillgången till data, jämförbarhet och enhetlighet.