Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt

Aluekehittämis- ja kasvupalvelulaki etenemässä lausunnoille helmikuun lopulla

Työ- ja elinkeinoministeriö
26.1.2017 15.00
Uutinen

Maakuntauudistukseen liittyvä kasvupalvelun ja aluekehittämisen uudistaminen etenee vilkkaasti. .Aluekehittämis- ja kasvupalvelulaki on lähdössä lausunnoille helmi-maaliskuun vaihteessa. Lausuntoaika on kahdeksan viikkoa. Eduskunnalle hallituksen esitys etenisi kevätistuntokauden aikana.

Lakiin kytkeytyvät sisältölait tulevat lausunnoille myöhemmin. Lakiesitystä on täsmennetty saatujen kommenttien pohjalta ja työ jatkuu edelleen.

Pääkaupunkiseudun erillisratkaisu kasvupalveluissa etenee

Kaupunginjohtajien esitys pääkaupunkiseudun erillisratkaisuksi kasvupalvelujen järjestelyistä saatiin viime viikon perjantaina. Esitys on lähiviikkoina kaupunkien kaupunginhallitusten käsittelyssä ja järjestelyjä täsmennetään vielä erillisissä neuvotteluissa.

Poliittinen ohjausryhmä käsitteli esitystä 24.1. Kumppanuussopimus maakunnan kanssa on keskeinen asia pääkaupunkiseudun erillisratkaisussa. Käytännön toteuttamisessa erityistä huomiota on kiinnitettävä järjestäjä-tuottajamallin toteutumiseen. Reformiministeriryhmä käsittelee asiaa lähiaikoina. Poliittinen ohjausryhmä suosittelee reformiryhmälle kaupunkien esityksen hyväksymistä edellä mainituilla täsmennyksillä.

MAL-sopimukset  jatkumassa, niistä ei säädetä laissa

Epäselvyyttä on aiheuttanut MAL-sopimusten jatko maakuntauudistuksessa. Kysymys on kaupunkien ja valtion välisistä maankäyttöä, asumista ja liikennettä koskevista sopimuksista , joita voidaan tehdä maakuntauudistuksen jälkeenkin. MAL-sopimukset ovat olleet ja tulevat jatkossakin olemaan maankäytöstä, asumisesta ja liikenteestä vastaavien ministeriöiden koordinointivastuulla.

Työttömyysturvatehtävien siirtäminen maksajalle   

TEM:n asettama työryhmä on selvittänyt työttömyysturvatehtävien siirtämistä maksajalle. Työryhmä on jättänyt mietintönsä joulukuussa. Työryhmä pitää tarkoituksenmukaisena, että tehtävät siirretään maksajalle eli Kelalle ja työttömyyskassoille.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että Kela ja työttömyyskassat ratkaisevat työttömyysturvaan liittyvät kysymykset. Työ- ja elinkeinoministeriö arvioi ehdotusta yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön ja keskeisten työelämän järjestöjen kanssa ja mahdolliset lainsäädäntömuutokset valmistellaan kevään 2017 aikana  Jatkovalmistelussa kuullaan laajasti sidosryhmiä ja selvitetään esityksen henkilövaikutukset.

Valmistelu jatkuu tiiviissä yhteistyössä Kelan ja työttömyyskassojen sekä ELY-keskusten ja TE-toimistojen henkilöstöasioita hoitavan KEHA-keskuksen kanssa.

Työttömyysturvan työnjakotyöryhmän mietintö

Kasvupalvelun markkinoita on analysoitu

Osana kasvupalvelun valmistelua on analysoitu markkinoiden nykytilaa ja mahdollisuuksia. Materiaali toimii hyvänä taustamateriaalina palvelujen suunnittelussa. Hankintaosaaminen korostuu jatkossa palvelujen hankinnassa, joten tarvitaan myös tietoa markkinoista ja palvelun tarjonnasta

Selvitys valmistuu helmikuussa.

Valmistelutyö jatkuu

Ohjausryhmä jatkaa työtänsä koko kevään ajan. Lisäksi kevään aikana järjestetään lukuisia työpajoja ja seminaareja vuorovaikutuksen lisäämiseksi. Muutosjohtajat kiertävät ennen pääsiäistä kaikki maakunnat.

Lisätietoa:

alueuudistus.fi

tem.fi/maakuntauudistus      

 
Sivun alkuun