Hyppää sisältöön

Världens ledande ekonomier kartlägger ren energiteknik vid CEM/MI-mötena och ibruktagandet av den på 2020-talet

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 31.5.2021 10.46 | Publicerad på svenska 31.5.2021 kl. 14.42
Pressmeddelande
CEM-tunnus

Chile är värd för två betydande virtuella energimöten den 31 maj 2021 och 3 juni 2021. De årliga ministermötena för ren energi (CEM) och Mission Innovation (MI) sammanför representanter för ca 25 stora ekonomier och de nordiska länderna samt EU, FN och internationella energiorganisationer för att diskutera hur omställningen till lösningar för ren energi ska påskyndas globalt. Näringsminister Mika Lintilä företräder Finland vid CEM12- och MI-6-mötena.

CEM12-mötet dryftar den rena energins växande roll med tanke på samhället och ekonomin

Vid ministermötet för ren energi diskuteras lösningar, möjligheter och prioriteringar som främjar omställningen till ren energi. Finland håller ett anförande under sessionen som handlar om möjligheterna att främja ren energi inom alla sektorer och olika politikområden. 

– Ministermötet för ren energi är ett centralt samarbetsforum för Finland som utnyttjar den globala verksamheten. Vi lyfter fram viktiga teman i omvälvningen inom energisektorn, såsom integrationen av energisystemen och elektrifieringen av trafiken, konstaterar  näringsminister Mika Lintilä. 

CEM-sessionen på ministernivå hålls den 3 juni med temat från ambition till handling. I den diskuteras omställningen till ren energi på 2020-talet ur tre olika synvinklar. Målet är att identifiera de primära lösningar genom vilka man utvidgar ibruktagandet av ren energi under detta årtionde och genom vilka omställningen kan åstadkommas inom alla samhällssektorer samt att identifiera de sätt genom vilka man skapar ett inkluderande tillvägagångssätt för hela samhällets omställning till ren energi.

Under mötet dryftas också framtiden för mötena om ren energi. Man väntar sig en riktlinje om CEM:s femåriga förlängda mandat fram till 2026, inklusive stärkandet av verksamheten och tryggandet av sekretariatets finansiering åren 2022–2025.

Mission Innovation diskuterar vikten av energiinnovationer

Vid Mission Innovation-mötet ges ett uttalande där staterna uppställer som mål att öka den gemensamma ambitionen och samarbetet i MI 2.0-skedet. Enligt förklaringen inleds nu ett decennium av innovationer inom ren energi, som mobiliserar och förenar de globala FoU-satsningarna för att påskynda genomförandet av Parisavtalet, inklusive vägar till nettonollnivå för utsläpp. MI-staterna maximerar genom samarbete effekterna av forsknings-, utvecklings- och demonstrationsinvesteringar. Länderna identifierar också vikten av att säkerställa att man i innovationerna beaktar alla samhällens olika behov och möjliggör jämställdhet mellan könen. 

– Mission Innovation-målen motsvarar Finlands strävanden att utveckla nya lösningar som förnyar ekonomin och möjliggör en grön omställning. Under de senaste åren har Finland ökat sina investeringar i lösningar för ren energi och ökar dem också i framtiden, konstaterar minister Lintilä.

Lintilä påminner om att regeringens mål är att öka forsknings- och utvecklingsfinansieringens andel till fyra procent av BNP fram till 2030. I Finland riktas också minst 50 procent av finansieringen av EU:s återhämtnings- och resiliensplan till klimatlösningar, med särskild betoning på att främja ny teknik och nya lösningar.

CEM/MI-mötesveckan kan följas virtuellt

CEM- och MI-mötesveckan äger rum 31 maj–6 juni 2021. Utöver de olika delarna på ministernivå ordnas under veckan ett flertal evenemang om olika teman inom energisektorn. Du kan anmäla dig till evenemangen https://cem12mi6chile.com/  

Mötena ger regeringar, ledande cleantech-organisationer, innovatörer, finansiärer och frivilligorganisationer en möjlighet till en dialog på hög nivå och utbyte av bästa praxis för att påskynda övergången till en koldioxidsnål framtid. Den offentliga och privata sektorns engagemang bygger upp samarbetet mellan industrin, regeringarna och det civila samhället och hjälper till att skala upp lösningar för ren energi så att de kan genomföras på olika håll i världen.

Ministermötet för ren energi, som hölls första gången 2010, är ett forum där 25 stora ekonomier (G20+) och de nordiska länderna samarbetar för att påskynda övergången till en global ekonomi för ren energi genom att dela med sig av bästa lösningar och gemensam praxis. CEM-länderna står för 75 procent av världens växthusgasutsläpp, men också för 90 procent av de globala investeringarna i ren energi.

Mission Innovation (MI) är ett globalt initiativ som syftar till att påskynda innovationer inom ren energi och projekt för bättre tillgång till ren energi.

Ytterligare information:
Nina Alatalo, näringsministerns tjänstemannamedarbetare (EU-ärenden och internationella frågor), arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7171
Riku Huttunen, överdirektör, arbets- och näringsministeriet, tfn 050 431 6518
Juho Korteniemi, ledande sakkunnig, tfn 050 567 0715
 

 
Sivun alkuun