Hyppää sisältöön

Matkailun yhteistyöryhmä julkisti evästyksensä seuraavalle hallituskaudelle

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 7.6.2018 8.32
Tiedote

Matkailuelinkeinon mukaan valtio voi suoraan vaikuttaa matkailun kasvuun ja kannattavuuteen parantamalla matkailualan hintakilpailukykyä, kehittämällä matkakohteiden saavutettavuutta ja edistämällä ympärivuotista matkailua. Esimerkiksi ympärivuotisuutta voitaisiin alan mukaan edistää kesälomien siirrolla sekä luontomatkailun rahoituksen turvaamisella.

Muun muassa nämä seikat käyvät ilmi Matkailun yhteistyöryhmän linjauksista matkailun kilpailukyvyn, kasvun ja työllistämisen tavoitteiksi, jotka ryhmä luovutti elinkeinoministeri Mika Lintilälle torstaina 7.6.2018. Linjaukset toimivat samalla evästyksenä seuraavalle hallituskaudelle.

Ryhmä esittää, että sääntelyä kevennettäisiin niin kotimaassa kuin EU-tasolla ja että viranomaisten kouluttamista valvojista valmentajiksi jatkettaisiin kaikissa viranomaisorganisaatioissa.

Suomen matkailun kansainvälisestä kehittämisestä vastaavalle Visit Finlandille yhteistyöryhmä toivoo lisäresursseja, jotta nykyisiä Suomen matkailun edistämistoimia pystytään syventämään sekä lisäämään näkyvyyttä pääkohdemarkkinoilla ja uusilla markkinoilla kansainvälisten matkailijamäärien kasvattamiseksi kiristyvässä globaalissa kilpailussa. Matkailuala tarvitsee ryhmän mukaan lisäksi erityisiä toimia digitaalisten valmiuksien ja osaamisen tason nostamiseksi.

Haitallista matkailuelinkeinolle olisi yhteistyöryhmän mukaan arvonlisäverojen korottaminen. Matkailun kasvun kannalta haitallista olisi myös, jos käyttöön otettaisiin lentovero tai tie-, kilometri- ja ruuhkamaksuja.

Työ- ja elinkeinoministeriö asetti matkailuelinkeinon edustajista koostuvan korkean tason Matkailun yhteistyöryhmän keväällä 2016. Sen tehtävänä on ollut koota ja priorisoida matkailun kilpailukyvyn kannalta tärkeät linjaukset ja toimenpiteet hallituksen puolivälitarkasteluun 2017 sekä hallitusohjelmaan 2019. Ryhmän toimikausi kestää kuluvan vuoden loppuun saakka.

Matkailun yhteistyöryhmän esitys taustamuistioineen

Lisätiedot:
erityisasiantuntija Pihla Väänänen, TEM, p. 029 504 7064
puheenjohtaja Miia Porkkala, Matkailun yhteistyöryhmän puheenjohtaja, p. 0400 582 770

 
Sivun alkuun