Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt

Samarbetsgrupp för turism lämnade förslag inför följande regeringsperiod

Arbets- och näringsministeriet
7.6.2018 8.32 | Publicerad på svenska 7.6.2018 kl. 12.09
Pressmeddelande

Enligt turistnäringen kan staten direkt inverka på turismens tillväxt och lönsamhet genom att förbättra turistbranschens priskonkurrenskraft, genom att göra turistmålen lättare att nå och genom att främja turism året runt. Att få turismen att spridas ut mer över hela året kan enligt branschen bäst främjas genom att tidpunkten för sommarlovet ändras och genom att finansieringen till naturturismen säkerställs.

Bland annat dessa förslag ingår i den strategi för turismens konkurrenskraft, tillväxt och sysselsättning som samarbetsgruppen för turism överlämnade till näringsminister Mika Lintilä torsdagen den 7 juni 2018. Strategin fungerar samtidigt som ett underlag inför följande regeringsperiod.

Gruppen föreslår att regelverket luckras upp såväl i Finland som på EU-nivå och att alla myndigheter fortsätter få utbildning i att bli mer som mentorer än övervakare.

Samarbetsgruppen önskar att Visit Finland, som ansvarar för att utveckla den internationella marknadsföringen av turism i Finland, ska få mera resurser för att man ska kunna fördjupa de nuvarande åtgärderna för att främja turismen i Finland och att man ska kunna öka synligheten på de huvudsakliga målmarknaderna och på nya marknader för att öka antalet internationella resenärer i den hårdnande globala konkurrensen. Enligt gruppen behöver turistbranschen dessutom särskilda åtgärder för att höja nivån på de digitala färdigheterna och kunskaperna.

Samarbetsgruppen anser att en höjning av mervärdesskatterna skulle skada turistnäringen. Införande av flygskatt eller väg-, kilometer- och trängselavgifter skulle också påverka turistnäringen negativt.

Samarbetsgruppen för turism, som är ett expertorgan på hög nivå bestående av företrädare för turistnäringen, tillsattes av arbets- och näringsministeriet våren 2016. Den har haft till uppgift att till regeringens halvtidsöversyn 2017 och regeringsprogrammet 2019 sammanställa riktlinjer och åtgärder som är viktiga för turismens konkurrenskraft och sätta dem i prioritetsordning. Arbetsgruppens mandattid sträcker sig till utgången av detta år.

Förslaget från samarbetsgruppen för turism och bakgrundspromemorior (på finska): valtioneuvosto.fi/web/tem/hankesivu/-/hankesivu/hanke?tunnus=TEM027%3A00%2F2016  

Ytterligare information:
Pihla Väänänen, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7064
Miia Porkkala, ordförande för samarbetsgruppen för turism, tfn 0400 582 770

 
Sivun alkuun