Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt

Viennin kasvuun tukea

Työ- ja elinkeinoministeriö
7.11.2019 13.34
Tiedote

Hallitus esittää, että Suomen Vientiluotto Oy:n enimmäisvaltuudet nostetaan 33 miljardiin euroon ja Finnvera Oyj:n vientitakuiden enimmäismäärä nostetaan 38 miljardiin euroon. Näin varmistetaan vienninrahoituksen riittävyys ja otetaan samalla huomioon riskien hallinnan tarpeet. Muutosten tarkoituksena on edistää suomalaisten vientiä harjoittavien yritysten rahoituksen kilpailukykyä ja siten parantaa niiden mahdollisuuksia saada vientihankkeita.

Lakiesitysten on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2020 alusta lukien.

Valtuuksien korotuksilla työllisyys- ja aluetaloudellisia vaikutuksia

Suomen Vientiluoton vienti- ja alusluottojen enimmäisvaltuutta korotetaan 22 miljardista eurosta 33 miljardiin euroon ja korontasausvaltuutta 22 miljardista eurosta 33 miljardista euroon. Finnveran myöntämien vientitakuiden ja suojautumisjärjestelyiden yhteenlaskettu vastuu nostetaan 27 miljardista eurosta 38 miljardiin euroon.

Lisäksi valtion takauksen enimmäismäärää Finnveran varainhankintaan korotetaan 15 miljardista eurosta 20 miljardiin euroon.

Valtuuksien korotuksella tavoitellaan hyvän työllisyyskehityksen jatkumista vientialoilla.

–Suurilla vientihankkeilla on myönteisiä vaikutuksia vientiyritysten alihankintaverkostoihin, jolloin tällä päätöksellä on työllisyysvaikutuksien ohella myönteisiä aluetaloudellisia vaikutuksia, toteaa elinkeinoministeri Katri Kulmuni.

Ministeri Kulmuni uskoo valtuuksien korotuksen tuovan osaltaan vakautta elinkeinoelämän ja suomalaisten viejien toimintaympäristöön, mikä luo pohjaa pitkällä tähtäimellä yritystoiminnan suunnitteluun ja investointien tekemiseen Suomessa.

Tällä päätöksellä huolehditaan, että Suomessa on hyvä yrittää ja Suomeen kannattaa investoida.

Finnvera-konsernissa lisätään merkittävästi riskien hallinnan toimenpiteitä ja tehostetaan valvontaa valtuuksien korotusten yhteydessä.

Pankkien mahdollisuudet rahoittaa suuria vientikauppoja ovat rajalliset kiristyneiden vakavaraisuussäännösten takia. Siksi Suomen Vientiluotolla ja Finnveralla on tärkeä merkitys pääomatavaraviennin rahoituksessa. Lakiesityksillä varaudutaan Suomen keskeisten pääomatavaroita vievien toimialojen kasvavaan rahoituskysyntään. Vaikka valtuuksien korotukset ovat merkittäviä, niiden ei arvioida aiheuttavan välittömiä menoja valtiontalouteen.

Lisätiedot:

erityisavustaja Kari Jääskeläinen, TEM, puh. 0440 581 030

hallitusneuvos Kari Parkkonen, TEM, puh. 029 506 4938

Sivun alkuun