EU:n tekoälyasetuksen kansallinen toimeenpano käynnistynyt

18.6.2024 13.53
TEM
EU:n tekoälyasetuksen kansallista toimeenpanoa valmisteleva työryhmä on käynnistänyt työnsä. Asetuksen tarkoituksena on varmistaa, että EU:n alueella markkinoille tuotavat ja käyttöönotettavat tekoälyjärjestelmät eivät vaaranna ihmisten terveyttä, turvallisuutta tai perusoikeuksia.

Team Finland –verkoston johtaminen ja ulkomaantoiminnot uudistetaan

14.6.2024 18.01
TEM UM
Team Finland –verkoston johtamisrakenne kotimaassa uudistetaan ja Business Finlandin ulkomaantoiminnot integroidaan ulkoasiainhallintoon. Muutoksessa edetään vaiheittain, ja sen toimeenpanossa tehdään yhteistyötä elinkeinoelämän kanssa.

Yhdeksälle hankkeelle yhteensä 46,4 miljoonaa euroa investointitukea puhtaan siirtymän REPowerEU- ja energiainfrastruktuurihankkeisiin

14.6.2024 13.58
TEM
Vihreän energian piirrossymboleja
Työ- ja elinkeinoministeriö on myöntänyt 14.6.2024 Suomen kestävän kasvun ohjelman mukaista RRF-energiainvestointitukea yhteensä 46,4 miljoonaa euroa yhdeksälle eri hankkeelle. Tuesta 24 553 932 euroa jaetaan kolmelle puhtaan siirtymän investoinneille (REPowerEU) ja 21 864 440 euroa kuudelle energiainfrastruktuurihankkeille.

Selvityshenkilö arvioimaan kilpailulain kilpailuneutraliteettisääntelyn toimivuutta ja täytäntöönpanoa

14.6.2024 11.12
TEM
Kuvassa näkyy kynää pitelevä käsi ja paperilla olevia laskelmia.
Kilpailulain kilpailuneutraliteettia koskevan sääntelyn toimivuudesta ja täytäntöönpanosta tehdään kattava selvitys. Työministeri Arto Satonen on nimennyt selvityshenkilöksi julkisen talousoikeuden professori Kirsi-Maria Halosen. Selvitys valmistuu vuoden 2024 loppuun mennessä.

Hallituksen toimenpideohjelma tukee ukrainalaisten työllistymistä ja asettautumista Suomessa

14.6.2024 10.43
TEM
Työllisyyden ja yrittäjyyden ministeriryhmä hyväksyi 14.6.2024 toimenpideohjelman Ukrainasta paenneiden auttamiseksi. Hallitusohjelman mukaisesti tarkoituksena on tukea ukrainalaisia työmarkkinoille pääsemisessä ja suomalaisessa yhteiskunnassa toimimisessa.

Tutustu myös

TE-palvelut 2024 -uudistus

TE-palvelut 2024 -uudistus

TE-palvelujen järjestämisvastuu siirtyy kunnille 1.1.2025. Tavoitteena on palvelurakenne, joka edistää parhaalla mahdollisella tavalla työntekijöiden nopeaa työllistymistä.

TE-palvelut 2024 -uudistuksen verkkosivut

 

Yritystukien tietopalvelu

Yritystukien tietopalvelu

Yritystukien julkinen tietopalvelu sisältää tiedot myönnetyistä ja maksetuista tuista y-tunnuksittain. Tarkoituksena on tehostaa yritystukien läpinäkyvyyttä ja seurantaa sekä antaa tietoa tukien kohdentumisesta ja kehittymisestä.

Yritystukien tietopalvelu

Suomen kestävän kasvun ohjelma

Suomen kestävän kasvun ohjelma

Suomen kestävän kasvun ohjelma vauhdittaa kilpailukykyä, investointeja, osaamistason nostoa sekä tutkimusta, kehitystä ja innovaatioita. Sivuillemme on koottu tietoa TEM:n hallinnonalan rahoituskohteista mm. yrityksille suunnatuista hauista.

Kestävän kasvun ohjelma TEM:ssä

Ministeriö

Ministeriö

Ministeriö

Työ- ja elinkeinoministeriö luo edellytyksiä taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävään kasvuun. Se syntyy osaavista ihmisistä laadukkaissa työpaikoissa, tuottavuuden kasvusta sekä kasvavasta työllisyydestä.

Lisätietoa ministeriöstä

Konsernin virastot, yhtiöt ja rahastot

Konsernin virastot, yhtiöt ja rahastot

TEM-konserniin kuuluu seitsemän keskusvirastoa, 15 ELY-keskusta, 15 TE-toimistoa, kuusi yhtiötä ja kolme rahastoa. Koko hallinnonalalla on henkilöstöä noin 8 000.

Lisätietoa konsernista

Ministerit

Arto Satonen
Arto Satonen
Työministeri
Wille Rydman
Wille Rydman
Elinkeinoministeri
Kai Mykkänen
Kai Mykkänen
Ympäristö- ja ilmastoministeri
Mari Rantanen
Mari Rantanen
Sisäministeri
Anna-Kaisa Ikonen
Anna-Kaisa Ikonen
Kunta- ja alueministeri