Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Delegationen för förnyelse i regionerna har tillsatts för att främja regionutvecklingen som helhet

Arbets- och näringsministeriet
6.2.2020 13.42 | Publicerad på svenska 6.2.2020 kl. 13.49
Pressmeddelande

Statsrådet tillsatte den 6 februari 2020 den nya delegationen för förnyelse i regionerna. Delegationen har till uppgift att i bred omfattning dra upp riktlinjer för strategiska helheter och finansieringen i anknytning till regionutvecklingen. Näringsminister Mika Lintilä är ordförande för delegationen.

Delegationen för förnyelse i regionerna bereder det regionutvecklingsbeslut som ska upprättas för regeringsperioden och följer upp genomförandet av beslutet. Därtill samordnar delegationen de olika förvaltningsområdenas åtgärder inom regionutvecklingen, drar upp riktlinjer för övriga betydande förslag angående regionutvecklingsplaner samt följer upp och förutser regionernas utveckling och olika åtgärders verkningar.

Delegationens mandatperiod börjar den 6 februari 2020 och går ut när mandatperioden för statsminister Sanna Marins regering går ut.

Arbets- och näringsministeriet utser ett sekretariat för delegationen. Därutöver stöds delegationens och sekretariatets arbete av ett beredningsnätverk bestående av representanterna för de organisationer som finns i delegationen.

I delegationen ingår för regionutvecklingen centrala representanter från ministerier, landskapsförbunden, närings-, trafik- och miljöcentralerna, regionförvaltningsverken, städer och kommuner av olika storlek, centrala näringslivs- och arbetsmarknadsorganisationer och Finlands Kommunförbund.

Ytterligare information:
Tarja Reivonen, konsultativ tjänsteman, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 064 942

Sammansättning för delegationen för förnyelse i regionerna

Ordförande:
Mika Lintilä, näringsminister, arbets- och näringsministeriet

Vice ordförande:
Marja-Riitta Pihlman, överdirektör, arbets- och näringsministeriet
Ersättare: Outi Ryyppö, utvecklingsdirektör, arbets- och näringsministeriet                                     

Delegationens medlemmar:

Ministerierna

Sabina Lindström, överdirektör, kommunikationsministeriet
Ersättare: Timo Kievari, direktör för utvecklingsenheten, kommunikationsministeriet

Juho Korpi, utvecklingsdirektör, miljöministeriet
Ersättare: Ulla Koski, regionplaneringsråd, miljöministeriet

Merja Niemi, konsultativ tjänsteman, undervisnings- och kulturministeriet
Ersättare: Päivi Bosquet, undervisningsråd, undervisnings- och kulturministeriet

Päivi Nerg, understatssekreterare, finansministeriet
Ersättare: Jani Pitkäniemi, avdelningschef, finansministeriet

Kirsi Pimiä, kanslichef, inrikesministeriet
Ersättare: Kimmo Kohvakka, räddningsöverdirektör, inrikesministeriet

Taina Vesanto, lantbruksråd, jord- och skogsbruksministeriet
Ersättare: Marja Kokkonen, avdelningschef, jord- och skogsbruksministeriet

Kirsi Varhila, kanslichef, social- och hälsovårdsministeriet
Ersättare: Raija Volk, direktör, social- och hälsovårdsministeriet

Landskapsförbunden och statens regionförvaltning

Pentti Mäkinen, landskapsdirektör, Södra Savolax landskapsförbund
Ersättare: Kari Häkämies, landskapsdirektör, Egentliga Finlands förbund

Jaakko Ylinampa, överdirektör, NTM-centralen i Lappland
Ersättare: Petri Knaapinen, överdirektör, NTM-centralen i Nyland

Kaisa Ainasoja, överdirektör, Regionförvaltningsverket i Lappland
Ersättare: Marko Pukkinen, överdirektör, Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland

Städer och kommuner

Stora städer:

Lauri Lyly, borgmästare, Tammerfors stad
Ersättare: Päivi Laajala, stadsdirektör, Uleåborgs stad

Regionstäder:
Johanna Luukkonen, stadsdirektör, Laitila stad
Ersättare: Ari Nurkkala, stadsdirektör, Brahestads stad

Medelstora städer:
Aino-Maija Luukkonen, stadsdirektör, Björneborgs stad
Ersättare: Timo Halonen, stadsdirektör, S:t Michels stad

Små kommuner:
Matias Hildén, kommundirektör, Puumala kommun
Ersättare: Esko Ahonen, kommundirektör, Lestijärvi kommun

Tvåspråkiga kommuner:
Gun Kapténs, kommundirektör, Larsmo kommun
Ersättare: Mila Segervall, stadsdirektör, Kristinestad

Organisationer
Timo Reina, vice verkställande direktör, Finlands Kommunförbund
Ersättare: Jarkko Huovinen, direktör, Finlands Kommunförbund

Hannu Jouhki, direktör, Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC
Ersättare: Ulla Hyvönen, sakkunnig, regionala ärenden, Tjänstemannacentralorganisationen STTK

Anu Tuovinen, ledande sakkunnig, AKAVA
Ersättare: Ulla Hyvönen, sakkunnig, regionala ärenden, Tjänstemannacentralorganisationen STTK

Anssi Kujala, vice verkställande direktör, Företagarna i Finland
Ersättare: Marko Mäki-Hakola, näringsdirektör, MTK

Jouni Hakala, direktör för små och medelstora företag, Finlands näringsliv
Ersättare: Johanna Sipola, direktör, Centralhandelskammaren

Tillbaka till toppen