Hoppa till innehåll

21 sökande till tjänsten som direktör för ansvarsområdet för näringarna, arbetskraften och kompetensen vid NTM-centralen i Mellersta Finland

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 21.11.2019 16.16 | Publicerad på svenska 22.11.2019 kl. 15.08
Pressmeddelande

Tjänsten som direktör för ansvarsområdet för näringarna, arbetskraften och kompetensen vid Närings-, trafik- och miljöcentralen i Mellersta Finland (NTM-centralen) söktes inom utsatt tid av 21 personer.

Den huvudsakliga verksamhetsorten för NTM-centralen är Jyväskylä. Tjänsten är tidsbegränsad till högst fem år och inleds den 1 januari 2020. 

Direktören har till uppgift att leda ansvarsområdet och att särskilt svara för att de resultatmål som har överenskommits med de styrande ministerierna och myndigheterna inom centralförvaltningen uppnås.

Tjänsten blev ledig när den nuvarande direktören för ansvarsområdet för näringarna, arbetskraften och kompetensen vid NTM-centralen tidigare i höstas valdes till direktör för ansvarsområdet för näringarna, arbetskraften och kompetensen vid NTM-centralen i Norra Savolax.

Tjänsten söktes av:

 • Haajanen, Antti
 • Haggrén, Ulla
 • Hamarus, Päivi
 • Huttunen, Risto
 • Hyyryläinen, Ari
 • Juurinen, Anna-Liisa
 • Kangasjärvi, Mikko
 • Kilponen, Tony
 • Lehtonen, Piotr Marko
 • Lundvall, Päivi
 • Lybeck, Toomas
 • Mulari, Antti
 • Seurujärvi, Tuula
 • Säynätmäki, Tuula

Sju sökande vill inte ha sitt namn offentliggjort. 

Närings-, trafik- och miljöcentralernas uppgift är att utveckla och stödja en ekonomisk, social och ekologiskt hållbar välfärd. Centralerna hör till arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde.

Närings-, trafik- och miljöcentralerna styrs förutom av arbets- och näringsministeriet av miljöministeriet, Trafikledsverket, jord- och skogsbruksministeriet, undervisnings- och kulturministeriet och inrikesministeriet.

Ytterligare upplysningar

Outi Ryyppö, utvecklingsdirektör, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 064 150

Tillbaka till toppen