Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Informationsturnén om företagande för invandrare fortsätter i Lahtis

Arbets- och näringsministeriet
17.10.2016 15.00
Pressmeddelande

Invandrare som fått uppehållstillstånd uppmuntras att bli företagare. Informationsturnén om företagande för invandrare, som inleddes i Vanda i maj, fortsätter vid flyktingförläggningen i Hennala i Lahtis den 17 oktober 2016. Informationstillfället öppnas av justitie- och arbetsminister Jari Lindström och EK:s verkställande direktör Jyri Häkämies.

− I många invandrares utreseländer är handel och företagande i liten skala vanliga sätt att skaffa sin försörjning. Vi tänkte att det bland de anländande kan finnas potential på detta område. Företagandet i Finland kan i många avseenden vara annorlunda än företagandet i utreseländerna, och vi vill uppmuntra dem som känner för att välja denna stig, konstaterar minister Lindström.

Bristande språkkunskaper, bristande kännedom om den finländska företagskulturen och lagstiftningen samt brister i affärskompetensen utgör ofta utmaningar för invandrare när de startar ett företag.

EK:s verkställande direktör Jyri Häkämies anser det vara ytterst viktigt att de som fått asyl söker sig till arbetsprövning. Vid arbetsprövningen orienterar man sig i arbetslivet med hjälp av arbetsmarknadsstödet.

− Ur en invandrares synvinkel är arbetsprövningsperioderna oersättliga möjligheter att orientera sig i det finländska arbetslivet, lära känna människor och få inblick i samhällets funktioner. Arbetsprövningsperioden hjälper också de nya finländarna att bedöma sin kompetens som blivande företagare, säger Häkämies.

I Lahtis får invandrarna vägledning av Amal Naciri och Catalina León, som är företagare som integrerats i Finland och som berättar sin egen företagarhistoria. Dessutom berättar businessutvecklare Krista Mäkelä från Lahden Seudun Kehitys och sakkunnig Arto Timonen från Tavastlands arbets- och näringsbyrå om hur man i Finland stöder inledning av företagarbanan och jobbsökning.

Enligt verkställande direktör Jari Jokilampi från Nyföretagarcentralerna i Finland finns det outnyttjad företagarpotential bland invandrarna. Potentialen ska konkretiseras genom att utlänningars entusiasm för företagande kombineras med det till buds stående stödet. Nyföretagarcentralerna runt om i landet erbjuder avgiftsfri och konfidentiell rådgivning för dem som är nyblivna företagare eller som planerar att inleda företagsverksamhet.

Informationsturnén inleddes på flyktingförläggningen i Auramo-huset i Vanda i maj och den fortsatte vid flyktingförläggningen i Kauppi i Tammerfors i juni. Turnén avslutas med ett infotillfälle i Uleåborg den 10 november 2016.

Informationsturnén arrangeras av arbets- och näringsministeriet, Finlands Näringsliv EK, Nyföretagarcentralerna i Finland samt arbets- och näringsbyråerna.

Ytterligare upplysningar:

Jenni Ruokonen, sakkunnig, Finlands näringsliv EK, tfn 040 540 5254
Linda Kumpula, specialsakkunnig, ANM, tfn 050 408 9932
Jari Jokilampi, vd, Nyföretagarcentralerna i Finland, tfn 050 073 1445
Arto Timonen, sakkunnig, Tavastlands arbets- och näringsbyrå, tfn 050 396 3011

Tillbaka till toppen