Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Minister Lintilä föreslår branschdialog om konsekvenserna av digitalisering och artificiell intelligens

Arbets- och näringsministeriet
28.11.2017 16.45 | Publicerad på svenska 28.11.2017 kl. 17.36
Pressmeddelande

I sitt tal vid Industrifackets näringspolitiska seminarium i Tammerfors underströk näringsminister Mika Lintilä att ett brett utnyttjande av artificiell intelligens och robotik och hög expertis gör det möjligt att upprätthålla industriellt arbete i framtiden även i ett land som Finland, där kostnadsnivån är hög.

Jag vill att finländska företag såväl inom industrin som inom tjänstesektorn moderniserar sin verksamhet genom tillämpning av robotik och artificiell intelligens. De anställdas kunnande måste också uppdateras enligt de föränderliga behoven i arbetslivet. Här ligger ansvaret på såväl arbetsgivaren, arbetstagaren själv som samhället, säger Lintilä.

Jag anser att det i alla branscher vore motiverat att föra dialog mellan arbetsgivare och arbetstagare om hur digitalisering och artificiell intelligens inverkar på framtidsutsikterna för branscherna och om hur man kan förbereda sig på förändringarna. Det skulle vara möjligt för parterna att också på ett bredare plan diskutera utveckling av produktiviteten och arbetshälsan samt åtgärder för att främja framtida verksamhetsbetingelser och tillväxt inom branscherna, föreslår Lintilä.

Enligt minister Lintilä kan man dra nytta av resultaten från en sådan dialog även vid beredningen av politiska strategier. En liknande bred branschdialog fördes inom mer än 20 branscher i början av 2000-talet som en del i utredningen Finland i världsekonomin. Temat då var globaliseringens konsekvenser för ekonomin och sysselsättningen i Finland.

Ytterligare upplysningar:
Jukka Ihanus, näringsministerns specialmedarbetare, tfn 050 463 9929

Tillbaka till toppen