Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Fyra företag får energistöd för energieffektiviseringsprojekt som gäller torkning av förnybara bränslen

Arbets- och näringsministeriet
21.5.2018 12.21
Pressmeddelande

Arbets- och näringsministeriet har genom beslut som fattades den 21 maj 2018 beviljat företagen Junnikkala Oy, Keitele Timber Oy, Keitele Energy Oy och Kuhmon Lämpö Oy energistöd till ett belopp av sammanlagt 3,2 miljoner euro. Avsikten är att i anslutning till företagens sågverk inleda investeringar i rökgasrenare med värmeåtervinning samt bandtorkar. Investeringarna är värda över 20 miljoner euro.

Målet med projekten är att testa helheter med värmeåtervinning och bandtorkar i anslutningar till sågverk. Bandtorkarna är avsedda för torkning av sågspån och bark. Nytt i projektet är i synnerhet möjligheten att vid torkningen utnyttja mycket låg överskottsvärme på ett flexibelt sätt för olika ändamål och olika bränslen.

– Dessa projekt förbättrar energieffektiviteten vid produktionen av förnybar energi samt höjer förädlingsvärdet för de biprodukter som uppkommer vid sågarna. Torkningen gör det också möjligt att tillverka pelletar av sågspån. Genom att torka bränslet kan man också minska transportbehovet för bränslet med cirka en tredjedel och därmed avsevärt minska utsläppen från trafiken, konstaterar bostads-, energi- och miljöminister Kimmo Tiilikainen.

Det totala energiinnehållet i bränslet är cirka 870 GWh per år.

Energistöd beviljas i synnerhet för projekt som inbegriper ny energiteknik

Arbets- och näringsministeriet har till sitt förfogande i år en fullmakt på 55 miljoner euro att användas till energistöd som kan beviljas särskilt för sådana projekt som inbegriper lösningar med ny energiteknik. Enligt en förordning av statsrådet som godkändes i december 2017 riktas energistödet under 2018–2022 i allt högre grad till sådana projekt. Genom stödet främjas särskilt produktion av förnybar energi, energisparande och energieffektivitet.

Regeringen har för 2018 beviljat en tilläggsfullmakt på 20 miljoner euro för energistöd som kan användas till att främja i synnerhet lösningar inom ny energiteknik, bl.a. användning av biogas för transportändamål, produktion av solkraftsel samt lösningar som förbättrar energieffektiviteten.

Ytterligare upplysningar:
Vilhartti Hanhilahti, energiministerns specialmedarbetare, tfn 040 836 4823
Pekka Grönlund, överinspektör, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 4815
Pekka Kärpänen, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7882

Tillbaka till toppen