Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Petri Keränen utnämnd till direktör för ansvarsområdet för näringarna vid NTM-centralen i Norra Österbotten

Arbets- och näringsministeriet
23.9.2016 12.31
Pressmeddelande

Arbets- och näringsministeriet har utnämnt Petri Keränen till direktör för ansvarsområdet för näringarna, arbetskraften och kompetensen vid Närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Österbotten. Tjänsten är tidsbegränsad och utnämningen gäller tiden 1.10.2016–31.12.2018. På grund av landskapsreformen upphör uppgiften vid ingången av 2019.

Petri Keränen är diplomingenjör till utbildningen. Han har varit direktör för ansvarsområdet för trafiken och infrastrukturen vid Närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Savolax sedan 2010. Före det jobbade han inom vägförvaltningen som planeringschef och vägdirektör för Savolax-Karelens vägdistrikt under åren 1998–2009.

Som Keränens styrkor betraktades hans tidigare erfarenhet av att vara direktör för en närings-, trafik- och miljöcentrals ansvarsområde och hans stabila syn på närings-, trafik- och miljöcentralens ledningsutmaningar. Med tanke på att direktören ingår i ledningsgruppen ses det som en styrka att han har kännedom om uppgifterna även inom centralens övriga ansvarsområden. Han har också med framgång hanterat och genomfört utmanande förändringar.

Tjänsten blev ledig när den tidigare tjänsteinnehavaren gick i pension. Tjänsten söktes av 34 personer.

Ytterligare upplysningar:
Marja-Riitta Pihlman, industriråd, ANM, tfn 0295 049 208

Tillbaka till toppen