Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Långtidsarbetslösheten minskade i april

Arbets- och näringsministeriet
24.5.2017 9.05
Pressmeddelande

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns i slutet av april sammanlagt 304 300 arbetslösa arbetssökande. Det är 36 700 färre än ett år tidigare. Från föregående månad minskade antalet arbetslösa arbetssökande med 13 000. Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets sysselsättningsöversikt.

Antalet långtidsarbetslösa, dvs. personer som varit arbetslösa arbetssökande utan avbrott i minst ett år, uppgick till 109 200, vilket är 11 900 färre än ett år tidigare. Antalet arbetslösa arbetssökande som fyllt 50 år uppgick till 118 000, dvs. 10 800 färre än vid samma tidpunkt i fjol.

Antalet unga arbetslösa arbetssökande som var under 25 år uppgick till 6 100 färre än i april i fjol, dvs. sammanlagt 36 700. I januari-april avslutades i genomsnitt 62,1 procent av arbetslöshetsperioderna för unga personer innan arbetslösheten varat i tre månader, vilket är 2,4 procentenheter mer än ett år tidigare.

Antalet nya lediga jobb minskade

Till arbets- och näringsbyråerna anmäldes under april månad 46 300 nya lediga jobb, dvs. 13 900 färre än i april i fjol. Allt som allt fanns det i april 102 300 lediga jobb vid arbets- och näringsbyråerna, vilket är 5 300 färre än för ett år sedan.

I slutet av april fanns det i hela landet 26 300 permitterade, vilket är 9 000 färre än vid motsvarande tidpunkt föregående år. Antalet permitterade på heltid var sammanlagt 16 600, vilket är 7 800 färre än i april i fjol.

Antalet förhandsmeddelanden om kommande permitteringar från arbetsgivare har minskat. Utifrån förhandsmeddelandena är det möjligt att 900 personer kommer att permitteras inom den närmaste framtiden, vilket är 1 900 färre än för ett år sedan. Antalet kommande permitteringar ökade med 200 från mars till april.

I slutet av april deltog 127 800 personer i service som räknas in i aktiveringsgraden, vilket är 2 800 fler än ett år tidigare. Sådan service är till exempel lönesubvention, arbetskraftsutbildning, arbetsprövning och frivilliga studier.

Statistikcentralen: Arbetslöshetsgraden 10,2 procent

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning fanns det i april 21 000 flera sysselsatta än ett år tidigare. Sysselsättningsgraden var 68,6 procent, dvs. 0,6 procentenheter högre än i april i fjol. Enligt arbetskraftsundersökningen uppgick antalet arbetslösa till 279 000, vilket är 15 000 flera än för ett år sedan. Arbetslöshetsgraden var 10,2 procent, dvs. 0,4 procentenheter högre än ett år tidigare.

Centrala skillnader mellan arbetsförmedlingsstatistiken och arbetskraftsundersökningen:

Uppgifterna baserar sig på arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik och separata uppföljning av kommande permitteringar samt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning. Källan för arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik är arbets- och näringsbyråernas kundregister, medan Statistikcentralens arbetskraftsundersökning är en urvalsundersökning.

I arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik är definitionen på arbetslöshet att personen inte har något anställningsförhållande och inte är sysselsatt i företagsverksamhet. I arbetsförmedlingsstatistiken räknas dessutom de heltidspermitterade in i de arbetslösa, men de heltidsstuderande räknas inte in. I Statistikcentralens arbetskraftsundersökning är definitionen av arbetslöshet striktare: det förutsätts att arbetslösa aktivt sökt arbete under de föregående 4 veckorna och är beredda att ta emot arbete under de följande 2 veckorna. Statistikcentralens internationellt sett jämförbara arbetskraftsundersökning producerar de officiella arbetslöshetssiffrorna.

Mer information om skillnaderna mellan statistikerna

Ytterligare upplysningar:
konsultative tjänstemannen Petri Syvänen, ANM, tfn 029 504 8050

Länkar:
ANM:s sysselsättningsöversikt

Uppgifterna om den separata uppföljningen av kommande permitteringar:

Arbetsförmedlingsstatistikens centrala definitioner:

Mer detaljerade uppgifter om arbetsförmedlingsstatistiken via ANM:s statistikdatabas Toimiala Online: www.toimialaonline.fi / sökväg Tilastokanta – Työmarkkinat – Työnvälitystilastot

Statistikcentralens och ANM:s gemensamma offentliggöranden

Tillbaka till toppen