Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

368 100 arbetslösa arbetssökande i januari

Arbets- och näringsministeriet
23.2.2016 9.00
Pressmeddelande
Vid arbets- och näringsbyråerna fanns det i slutet av januari sammanlagt 368 100 arbetslösa arbetssökande. Det är 8 500 fler än ett år tidigare. Från föregående månad minskade antalet arbetslösa arbetssökande med 9 800. Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets sysselsättningsöversikt.

Antalet unga arbetslösa arbetssökande som var under 25 år uppgick till 400 fler än i januari i fjol, dvs. sammanlagt 48 300. I januari avslutades 58,7 procent av arbetslöshetsperioderna för unga personer innan arbetslösheten varat i tre månader, vilket är 2,3 procentenheter mindre än ett år tidigare.

Antalet långtidsarbetslösa, dvs. personer som varit arbetslösa arbetssökande utan avbrott i minst ett år, uppgick till 120 700, vilket är 19 200 fler än ett år tidigare. Antalet arbetslösa arbetssökande som fyllt 50 år uppgick till 135 200, dvs. 3 500 fler än vid samma tidpunkt i fjol.

Antalet nya lediga jobb minskade

Till arbets- och näringsbyråerna anmäldes under januari 52 100 nya lediga jobb, dvs. 1 000 färre än i januari i fjol. Allt som allt fanns det i januari 80 100 lediga jobb vid arbets- och näringsbyråerna, vilket är 2 800 fler än för ett år sedan.

I slutet av januari fanns det i hela landet uppskattningsvis 41 800 permitterade, vilket är 2 300 färre än vid motsvarande tidpunkt föregående år. Antalet permitterade på heltid var sammanlagt 31 000, vilket är 3 500 färre än i januari föregående år.

Antalet förhandsmeddelanden om kommande permitteringar från arbetsgivare har minskat. Utifrån förhandsmeddelandena är det möjligt att 3 400 personer kommer att permitteras inom den närmaste framtiden, vilket är 5 900 färre än för ett år sedan. Antalet kommande permitteringar minskade med 1 100 från december till januari.

I slutet av januari deltog 114 700 personer i service som räknas in i aktiveringsgraden, vilket är 7 100 färre än ett år tidigare. Sådan service är till exempel lönesubvention, arbetskraftsutbildning, arbetsprövning och frivilliga studier.

Statistikcentralen: Arbetslöshetsgraden 9,3 procent

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning fanns det i januari 14 000 färre sysselsatta än ett år tidigare. Sysselsättningsgraden var 66,8 procent, dvs. 0,1 procentenheter högre än i januari i fjol. Enligt arbetskraftsundersökningen uppgick antalet arbetslösa till 245 000, vilket är 14 000 flera än för ett år sedan. Arbetslöshetsgraden var 9,3 procent, dvs. 0,5 procentenheter högre än ett år tidigare.


Centrala skillnader mellan arbetsförmedlingsstatistiken och arbetskraftsundersökningen:

Uppgifterna baserar sig på arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik och separata uppföljning av kommande permitteringar samt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning. Källan för arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik är arbets- och näringsbyråernas kundregister, medan Statistikcentralens arbetskraftsundersökning är en urvalsundersökning.

I arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik är definitionen av arbetslöshet att personen inte har något anställningsförhållande och inte är sysselsatt i företagsverksamhet. I arbetsförmedlingsstatistiken räknas dessutom de heltidspermitterade in i de arbetslösa, men de heltidsstuderande räknas inte in. I Statistikcentralens arbetskraftsundersökning är definitionen av arbetslöshet striktare: det förutsätts att arbetslösa aktivt söker arbete under de föregående 4 veckorna och är beredda att ta emot arbete under de följande 2 veckorna. Statistikcentralens internationellt sett jämförbara arbetskraftsundersökning producerar de officiella arbetslöshetssiffrorna.

Mer information om skillnaderna mellan statistikerna

Ytterligare upplysningar:
konsultative tjänstemannen Petri Syvänen, ANM, tfn 029 504 8050

Länkar:
ANM:s sysselsättningsöversikt: http://www.temtyollisyyskatsaus.fi

Uppgifterna om den separata uppföljningen av kommande permitteringar: http://www.tem.fi/sv/arbete/arbetsformedlingsstatistik/kommande_permitteringar

Arbetsförmedlingsstatistikens centrala definitioner och tidsserier:
www.tem.fi/sv/arbete/arbetsformedlingsstatistik/definitioner_tabeller_och_figurer

Mer detaljerade uppgifter om arbetsförmedlingsstatistiken via ANM:s statistikdatabas Toimiala Online:
http://www2.toimialaonline.fi/ sökväg Tilastokanta - Työmarkkinat - Työnvälitystilastot

Statistikcentralens och ANM:s gemensamma offentliggöranden: www.tilastokeskus.fi/til/tyti/tie_sv.html


Tillbaka till toppen