Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Antalet arbetslösa arbetssökande ökade i februari

Arbets- och näringsministeriet
24.3.2020 8.04
Pressmeddelande
Arbetslösa arbetssökande i februar i Finland.

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns det i slutet av februari sammanlagt 248 100 arbetslösa arbetssökande. Det är 2 300 fler än ett år tidigare. Från föregående månad minskade antalet arbetslösa arbetssökande med 3 500. Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets sysselsättningsöversikt.

Antalet långtidsarbetslösa, dvs. personer som varit arbetslösa arbetssökande utan avbrott i minst ett år, uppgick till 63 200, vilket är 1 500 färre än ett år tidigare. Antalet arbetslösa arbetssökande som fyllt 50 år uppgick till 93 600, dvs. 700 fler än vid samma tidpunkt i fjol.

Antalet unga arbetslösa arbetssökande som var under 25 år uppgick till 700 färre än i februari i fjol, dvs. sammanlagt 29 800. I januari–februari avslutades i genomsnitt 64,0 procent av arbetslöshetsperioderna för unga personer innan arbetslösheten varat i tre månader, vilket är 0,9 procentenheter mer än ett år tidigare.

Antalet nya lediga jobb minskade

Till arbets- och näringsbyråerna anmäldes under februari 73 600 nya lediga jobb, dvs. 4 200 färre än i februari i fjol. Allt som allt fanns det i februari 164 400 lediga jobb vid arbets- och näringsbyråerna, vilket är 3 000 fler än för ett år sedan.

I slutet av februari deltog 119 200 personer i service som räknas in i aktiveringsgraden, vilket är 6 700 färre än ett år tidigare. Sådan service är till exempel lönesubvention, arbetskraftsutbildning, arbetsprövning och frivilliga studier.

I slutet av februari fanns det i hela landet 24 900 permitterade, vilket är 2 900 fler än vid motsvarande tidpunkt i fjol. Antalet permitterade på heltid var sammanlagt 18 800, vilket är 2 800 fler än i februari i fjol.

Statistikcentralen: Arbetslöshetsgraden 6,9 procent

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning fanns det i februari 20 000 flera sysselsatta än ett år tidigare. Sysselsättningsgraden var 71,3 procent, dvs. 0,5 procentenheter högre än i februari i fjol. Enligt arbetskraftsundersökningen uppgick antalet arbetslösa till 187 000, vilket är 13 000 färre än för ett år sedan. Arbetslöshetsgraden var 6,9 procent, dvs. 0,5 procentenheter lägre än ett år tidigare.

Centrala skillnader mellan arbetsförmedlingsstatistiken och arbetskraftsundersökningen:

Uppgifterna baserar sig på arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik och Statistikcentralens arbetskraftsundersökning. Källan för arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik är arbets- och näringsbyråernas kundregister, medan Statistikcentralens arbetskraftsundersökning är en urvalsundersökning.

I arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik är definitionen på arbetslöshet att personen inte har något anställningsförhållande och inte är sysselsatt i företagsverksamhet. I arbetsförmedlingsstatistiken räknas dessutom de heltidspermitterade in i de arbetslösa, men de heltidsstuderande räknas inte in. I Statistikcentralens arbetskraftsundersökning är definitionen av arbetslöshet striktare: det förutsätts att arbetslösa aktivt sökt arbete under de föregående 4 veckorna och är beredda att ta emot arbete under de följande 2 veckorna. Statistikcentralens internationellt sett jämförbara arbetskraftsundersökning producerar de officiella arbetslöshetssiffrorna.

Mer information om skillnaderna mellan statistikerna: https://www.stat.fi/til/tyti/tyti_2016-08-23_men_001_sv.html

Ytterligare upplysningar:
Petri Syvänen, konsultativ tjänsteman, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 8050

Statistikcentralens och ANM:s gemensamma offentliggöranden: https://www.tilastokeskus.fi/til/tyti/tie_sv.html

Tillbaka till toppen